Ewch i’r prif gynnwys

LGBT+ a’u cyfeillion

Stonewall

Ein nod yw creu amgylchedd amrywiol a chroesawgar i bob myfyriwr yn y Brifysgol.

Rydym yn un o Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall ac yn yr 11eg safle o blith 100 o gyflogwyr ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2019. Rydym hefyd yn cael ein cydnabod gan Stonewall yn Gyflogwr Gwych ar gyfer Pobl Draws.

Rydym yn gobeithio y bydd myfyrwyr yn cael croeso yn ein holl breswylfeydd ac yn cael cynnig cymorth i’w helpu i ymgartrefu oddi cartref. Mae ein tîm Bywyd Preswyl yn ymroi i greu cymuned gynhwysol a dod â myfyrwyr ynghyd trwy ystod o weithgareddau. Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o Wasanaethau Cefnogi a Lles Myfyrwyr a dod o hyd i gymdeithasau a grwpiau sy’n mynd ati’n bwrpasol i gefnogi myfyrwyr LGBT+.

Opsiynau llety

Ein nod yw gwella'n gwasanaethau'n barhaus ac rydym wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr LGBT+ ar syniadau i wella eu profiad yn y Brifysgol.

Yn dilyn adborth gan fyfyrwyr, mae rhai fflatiau yng Ngogledd Tal-y-bont a De Tal-y-bont wedi'u neilltuo ar gyfer myfyrwyr LGBT+ a’u cyfeillion. Cynigir y llety hwn yn opsiwn ar gyfer y myfyrwyr hynny a fyddai’n well ganddynt fyw gyda phobl eraill o’r un gymuned neu a fyddai’n cael mwy o gefnogaeth drwy fyw gyda myfyrwyr LGBT+ eraill a/neu gyfeillion.

Os ydych yn ystyried eich hun yn LGBT+ neu’n un o gyfeillion y gymuned, ac os hoffech gyflwyno cais am y llety hwn, dewiswch yr opsiwn hwn yn eich cais ar-lein.