Ewch i’r prif gynnwys

Archebu copïau digidol

Methu ymweld? Gwnewch archeb ar gyfer ffotograffau ddigidol.

Prisiau

GwasanaethCost (heb gynnwys TAW*)
Eglurdeb sylfaenol JPEG£1 y ddelwedd
Ffotograffiaeth broffesiynol (600 dpi TIFF, addas i'w gyhoeddi)Pris cyflwyno cais
Ffi cyhoeddi**£25 yr archeb

*Dim ond ar gyfer gwledydd yn yr UE y codi TAW.
** Mae myfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd wedi'u heithrio rhag y ffi cyhoeddi, ac mae gostyngiad o 20% ar gyfanswm yr archeb iddynt.

Ffurflenni archebu

Bydd angen i chi lenwi a chyflwyno un o'r ffurflenni archebu canlynol, yn ddibynnol ar p'un ai yw'r ddelwedd/delweddau yn cael eu defnyddio ar gyfer y categorïau isod. Nodwch bod y ffurflenni isod drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Datganiad hawlfraint - breifat

Llenwch a dychwelwch y ffurflen hon os nad ydych yn bwriadu dosbarthu'r ddelwedd / delweddau.

Non-commercial copyright declaration

Complete and return this form if you intend to reproduce the image(s) in a freely accessible publication, exhibition, blog etc.

Commercial copyright declaration

Complete this form if you intend to reproduce the image(s) in a paid-for publication, commercial website, broadcast etc.

Lawrlwythwch y ffurflen berthnasol, llenwch eich manylion, a'i dychwelyd drwy'r post neu drwy ebostio:

Casgliadau Arbennig ac Archifau
Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
S.P. Blwch 430
Prifysgol Caerdydd
CF24 0DE