Ewch i’r prif gynnwys

Ein gwasanaethau

Dewch o hyd i'n casgliadau mewn ardal astudio tawel a gwnewch yn fawr o'n cynnwys gyda chymorth ein tîm proffesiynol.

Ystafell Ddarllen Casgliadau Arbennig ac Archifau
Ystafell Ddarllen

Llyfrau prin

Mae gennym lyfrau prin sy'n dyddio o'r 15ed ganrif. Rydym yn darparu cefnogwyr ewyn a phwysiadau led i'w defnyddio gyda'r casgliadau. Gall ein staff esbonio sut i ddefnyddio'r rhain, a rhoi canllawiau cyffredinol am sut i drin y casgliad.

Gall ein catalog llyfrgell ar-lein eich helpu i ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu gweld.

Archifau

Mae gennym gasgliadau helaeth o archifau (deunydd unigryw, heb ei gyhoeddi, fel llythyrau a dyddiaduron). Os hoffech ymweld â'r archifau, gwnewch apwyntiad gyda'r archifydd o flaen llaw

Gofynnwn i chi ganiatáu amser ychwanegol i ni brosesu'r archifau sydd heb eu rhestru. Mae'n bosibl bod cyfyngiadau diogelu data yn effeithio arnynt a bod angen eu sgrinio cyn caniatáu mynediad. Bydd rhestr yr archifau yn dynodi a yw'r casgliad dan sylw wedi'i restru.

Copïau digidol

Mae croeso i chi dynnu lluniau gan ddefnyddio eich camera eich hun neu eich ffôn symudol, ar yr amod eich bod yn cwblhau datganiad hawlfraint. Fel arall, mae camera digidol ar gael i'w fenthyg yn yr ystafell ddarllen.

Os na allwch ymweld â ni'n bersonol, gallwch wneud cais am ffotograffau digidol o'n casgliadau.

Gwasanaeth ymchwil ac ymholi

Gall ein llyfrgellwyr a'n harchifydd eich cynorthwyo wrth chwilio drwy Gasgliadau Arbennig ac Archifau, yn ogystal â'r llyfrgell ehangach a ffynonellau gwybodaeth yr archifau. Gellir codi ffioedd ar gyfer ceisiadau ymchwil helaeth (manylion ar gais).

Cymorth addysgu

A allai ein casgliadau ni helpu i gefnogi eich modiwlau? Mae ein ystafell seminar 20 sedd, sydd gyda chyfleusterau arddangos clyweledol, ar gael i'w llogi. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddewis ystod o ffynonellau addas ar gyfer myfyrwyr i'w harchwilio mewn amgylchedd rhyngweithiol seminar.