Ewch i’r prif gynnwys

Ein cymuned

Mae ein cymunedau'n bwysig i ni.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi adeiladu a bod yn rhan o gymunedau ffyniannus ar draws Prifysgol Caerdydd, yn lleol, yn rhanbarthol, yn genedlaethol a thu hwnt.

Rydym wedi ymrwymo'n barhaus i adeiladu cymunedau bywiog, arloesol a diddorol o amgylch ein casgliadau.

"Huge thanks for making our #ladysmag workshop at the @CRECSCardiff conference work so well. Amazing research collection."

Cydweithio lleol

Mynychwyr gweithdy casgliadau arbennig
Mynychwyr gweithdy casgliadau arbennig.

Rydym yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr ar draws y Brifysgol i ddatblygu a chynnal gweithdai a digwyddiadau ymgysylltu sy'n cyd-fynd ag anghenion ymchwil ac addysgu. Cadwch lygad ar Twitter a'r newyddion am fanylion digwyddiadau.

Cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn gydweithio i sicrhau bod ein casgliadau'n fwy perthnasol i chi.

Cydweithredu cenedlaethol

Rydym hefyd yn falch o fod yn aelodau gweithgar o rwydweithiau cenedlaethol ehangach gan gynnwys Archifau Cymru, Casgliadau Arbennig WHELF a GW4.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi cydweithio ar nifer o brosiectau cenedlaethol arloesol gan gynnwys Cymru 1914: Profiad y Cymry o'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Gallwch chwilio a phori ein casgliadau archif ar gatalog cenedlaethol Archives Hub.