Ewch i’r prif gynnwys

Cyfnewidfeydd Bwyta: Bwyd a Chrefydd yn y Byd Modern Cynnar

Mae Cyfnewidiadau Bwyta yn ymchwilio i rôl bwyd yn y cyfarfyddiad rhwng rhai o wahanol grefyddau yn y byd modern cynnar (c. 1570 - c. 1690) a chanlyniadau pellgyrhaeddol y rhyngweithiadau hyn.

Manylion

O'r afal a demtiodd Efa yng Ngardd Eden, i offrymau indrawn Indiaid Powhatan, a chyfreithiau deietegol y Qur'an, mae crefyddau'r byd wedi defnyddio bwyd ers amser maith i ddiffinio ffiniau ffydd a chymuned.

Nodwyd y cyfnod modern cynnar gan gyfarfyddiad rhyng-ffydd digynsail a chyfnewid bwydydd newydd, megis siocled a thatws yn teithio o America, gwenith a da byw a symudwyd o Ewrop, ac roedd tê a choffi wedi eu masnachu o'r Dwyrain.

Mae Cyfnewidfeydd Bwyta yn chwyddo ar eiliadau o gyfnewid bwyd rhwng pobl o wahanol grefyddau i gael mynediad gwell at gyfarfyddiad trawsddiwylliannol a'i goblygiadau hanesyddol ehangach – gan gynnwys sut rydym yn deall gwladychiaeth, globaleiddio, profiadau crefyddol byw, a chydfodolaeth.

Cwestiynau ymchwil

Y prif gwestiynau ymchwil prosiect yw:

  • Sut roedd pobl yn deall deiet ac arferion bwyta crefyddau eraill?
    • Sut gwnaeth gwahaniaeth deietegol gyfrannu at adeiladu hunaniaethau crefyddol a strwythurau pŵer cytrefol?
  • Sut cafodd bwyd ei gyfnewid rhwng pobl o wahanol grwpiau ffydd, trwy fasnach ac o amgylch y bwrdd bwyta?
    • Sut mae hyn yn effeithio ar gysylltiadau rhyng-ffydd?
  • Sut gwnaeth mewnfudwyr a theithwyr addasu eu harferion bwyd i amgylcheddau ecolegol a diwylliannol newydd?
    • Sut wnaeth hyn effeithio ar eu hunaniaethau crefyddol?

Fel y nodwedd bwysicaf ym mywydau dyddiol pobl gyffredin, mae gan ffocws ar fwyd y potensial unigryw i ddatgelu gwerthoedd a phrofiadau lleiafrifoedd crefyddol sydd fel arall wedi'u cuddio o'r cofnod hanesyddol. Mae'r ysgoloriaeth ddiweddaraf yn chwalu'r dull Cristnogol sy'n canolbwyntio ar hanes crefyddol oes y Diwygiad, ac mae Cyfnewidfeydd Bwyta yn arloesi un o'r astudiaethau byd-eang a rhyng-ffydd cyntaf o grefydd fodern gynnar.

Astudiaethau achos

Gan ganolbwyntio ar ddwy astudiaeth achos fawr – Gweriniaeth Fenis a Virginia drefedigaethol - mae Cyfnewidfeydd Bwyta yn ystyried y profiadau dyrys o Gatholigion, Protestaniaid, Iddewon, Mwslimiaid, Gorllewinwyr Affricanaidd, ac Americanwyr Brodorol. Mae'r hanes y mae'r prosiect yn ei ddatgelu yn parhau i siapio cymdeithasau amlddiwylliannol heddiw a'r dosbarthiad anghyfartal o fwydydd byd-eang yn aml.

Ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme

Prif Ymchwilydd

Picture of Eleanor Barnett

Dr Eleanor Barnett

Leverhulme Early Career Fellow

Telephone
+44 29225 14678
Email
BarnettE2@caerdydd.ac.uk