Ewch i’r prif gynnwys

Mannau Gwyrdd Gwydn

Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn brosiect partneriaeth gwerth £1.27 miliwn sy'n cael ei arwain gan Social Farms & Gardens i dreialu systemau bwyd amgen wedi'u hail-leoleiddio, gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau gwyrdd fel sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023.

Partneriaeth Mannau Gwyrdd Gwydn

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch o fod yn aelod o'r bartneriaeth Mannau Gwyrdd Gwydn. Mae'r prosiect £1.27 miliwn hwn a ddyluniwyd ar y cyd dan arweiniad Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn treialu systemau bwyd amgen, wedi'u hail-leoli gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau gwyrdd fel sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023.

Mae chwe ffrwd waith gydweithredol a gyflwynir gan bartneriaid, yn profi'r hyn y gall cymunedau ei gyflawni, o gael y gefnogaeth gywir, mynediad at dir a rhyddid i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau.

 1. Adeiladu Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol
 2. Canolfannau Bwyd Arloesol
 3. Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol
 4. Coridorau a Mannau Gwyrddach
 5. Archwilio Mynediad Cymunedol at Ffermydd a Thir
 6. Adeiladu Sgiliau Ffermio Garddwriaethol yn y Dyfodol

Nodau

Mae ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn ymchwilio i sut i wrthsefyll canfyddiadau negyddol o yrfaoedd mewn ffermio garddwriaeth drwy ymgysylltu'n greadigol â phobl ifanc. Maent hefyd yn cynnal gwerthusiad o'r prosiect.

Partneriaid y prosiect

 • Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol
 • Rhwydwaith Bwyd Agored y DU
 • Asedau a Rennir
 • Lantra
 • Cynghrair Gweithwyr Tir Cymru
 • Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru
 • Cyngor Gwynedd

Tîm y prosiect

Prif Ymchwilydd

Dr Hannah Pitt

Lecturer in Environmental Geography

Tîm