Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Diffyg ofn mewn troseddwyr ifainc

12 Tachwedd 2012

Nam ar ddysgu emosiynol yn dylanwadu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol.

Amgyffred amser

7 Tachwedd 2012

Mae achosiaeth yn effeithio ar ein hamgyffrediad o amser.

Arbed bywyd ar y môr

26 Mehefin 2012

Gwella diogelwch ar y môr a gwneud mordeithwyr yn llai blinedig.

Innovation and Impact

26 Mehefin 2012

Awards celebrate Cardiff’s outstanding research.

Cyfathrebu plant bach

9 Ionawr 2012

Mae ymchwil newydd gan yr Ysgol Seicoleg wedi dangos bod plant bach yn gallu deall y gwahaniaeth rhwng gweithredoedd bwriadol a gweithredoedd damweiniol yn ôl tôn y llais yn unig.