Ewch i’r prif gynnwys

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi roi gwybod am ddyfrgi sydd wedi marw?

Rhoi gwybod am ddyfrgwn marw yw'r cam cyntaf yn y daith i ddarganfod mwy am ddyfrgwn.

O'r ffordd i ymchwil

Casgliad

Fel arfer mae'r casgliad yn digwydd ar yr un diwrnod ag y rhoddir gwybod am y carcasau. Trefnir casglu carcasau’r dyfrgwn gan grwpiau bywyd gwyllt lleol,Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd neu .

Storio

Mae'r carcasau dyfrgwn yn cael eu pecynnu a'u rhewi. Gellid storio'r corff am rai misoedd ar ôl ei gasglu. Mae'n well gan rai o'r llefydd storio rydyn ni'n eu defnyddio storio cyrff dyfrgwn nes bod ganddyn nhw sawl un i'w cludo ar unwaith er mwyn lleihau costau.

Cludo i Gaerdydd

Mae cyrff dyfrgwn wedi'u rhewi yn cael eu pecynnu mewn blychau oeri a'u cludo gan ddosbarthwr i Brifysgol Caerdydd.

Archwiliad post-mortem

Mae data a samplau yn cael eu harchifo ar gyfer ymchwil yn y dyfodol yn ystod . Mae adroddiad post mortem yn cael ei deipio yn fuan wedi'r archwiliad post mortem. Fel darganfyddwr byddwch yn derbyn adroddiad os byddwch yn anfon eich enw a'ch cyfeiriad.

Ymchwil

Rydym yn cofnodi arsylwadau a mesuriadau, ac yn archifo samplau biolegol a all fod o fudd mawr i ymchwil ecolegol.

Ymchwil Rhagor o fanylion ac enghreifftiau o'n title