Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau ysgolion

Gan mai ef yw cigysydd brodorol mwyaf y DU, gall dyfrgwn ysbrydoli disgyblion i ymddiddori ym meysydd y cwricwlwm sy'n gysylltiedig â dŵr croyw.

Rydyn ni wedi gweithio gyda gweithwyr proffesiynol ym maes addysg i greu adnoddau sy’n gysylltiedig â'r cwricwlwm ac sy’n rhad ac am ddim.

Cynlluniau’r gwersi

Gallwch chi ddod o hyd i gynlluniau ar gyfer gwersi cyfan gan gynnwys gwybodaeth ategol i athrawon a gweithgareddau byr ar wefan adnoddau addysgu TES:

Taflenni

Yn ein taflen ceir cefndir ein gwaith a gellir ei defnyddio mewn gweithgareddau llythrennedd byr. Rydyn ni’n ymwybodol o rai mân gamgymeriadau yn y fersiwn Gymraeg ac yn gweithio i gywiro'r rheini.

Taflen Prosiect Dyfrgwn

Yn rhoi cefndir i'n gwaith a gellir ei ddefnyddio mewn gweithgareddau llythrennedd byr.

Taflen i blant: Prosiect Dyfrgwn

Fersiwn plant o'r daflen Prosiect Dyfrgwn sy'n rhoi cefndir i'n gwaith a gellir ei ddefnyddio mewn gweithredoedd llythrennedd byr.