Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi a chyfleoedd

Swyddi a chyfleoedd i astudio neu weithio gyda'r Prosiect Dyfrgwn

Cyfleoedd PhD

  • Cadwraeth gymhwysol yn ymwneud â chigysydd eiconig: Ymddygiad a demograffeg poblogaeth y dyfrgi Ewrasiaidd (Lutra lutra) yn wyneb bygythiadau parhaus a rhai sy'n dod i'r amlwg. Rhagor o wybodaeth am yr hysbyseb FindAPhD Dyddiad cau 9 Ionawr 2023. 

Rydym bob amser yn croesawu ymholiadau gan fyfyrwyr sydd â syniadau ar gyfer prosiectau ymchwil PhD yn ymwneud ag ecoleg dŵr croyw neu ddyfrgwn.

Prosiectau ymchwil meistr

Rydym bob amser yn croesawu ymholiadau gan fyfyrwyr sy'n chwilio am gyfleoedd i wneud ymchwil ôl-raddedig.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig rhaglen Meistr Ymchwil (MRes) yn y Biowyddorau. Gellir gwneud cais bob blwyddyn tan fis Gorffennaf. Mae prosiect ymchwil unigol dros wyth mis yn dilyn rhaglen gychwynnol a addysgir sy’n cyflwyno sgiliau ymchwil allweddol. Byddem wrth ein boddau'n clywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud ymchwil gyda'r Prosiect Dyfrgwn yn rhan o'r rhaglen Meistr hon.

Mae Prifysgol Caerdydd hefyd yn cynnig rhaglen Meistr Gwyddoniaeth mewn Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang (wedi’i haddysgu). Derbynnir myfyrwyr newydd ym mis Medi bob blwyddyn. Bydd myfyrwyr yn cynnal project ymchwil unigol a fydd yn canolbwyntio ar faes penodol o ecoleg a/neu gadwraeth, ac rydym yn croesawu myfyrwyr i ymuno â thîm y Prosiect Dyfrgwn ar gyfer yr ymchwil hon. Fel arfer, mae'r prosiectau’n cael eu cynnal o fis Mai tan fis Medi, wedi i'r pedwar modiwl craidd gael eu cwblhau.

I gael gwybod sut i wneud cais, ewch i’r dudalen yn y Biowyddorau (MRes) neu’r dudalen MSc mewn Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang.

Blwyddyn ar leoliad gwaith

Mae ceisiadau bellach ar agor i wneud blwyddyn o leoliad gwaith o flwyddyn academaidd 2023-2024. Bydd yn cynnig ystod eang o brofiad i’r ymgeiswyr llwyddiannus ym maes ymchwil a rheoli prosiectau, gan gynnwys:

  • Dadansoddi data: Darperir hyfforddiant ym maes rheoli cronfeydd data, mapio digidol (ArcGIS a QGIS) a modelu ystadegol gan ddefnyddio ymchwil.
  • Ymchwil: Mae gwaith craidd yn cynnwys cynnal archwiliadau post-mortem wythnosol ac archifo samplau. Bydd cyfleoedd i gynorthwyo ein tîm o fyfyrwyr PhD gan ddefnyddio ystod o ddulliau gan gynnwys arolygon maes, ecoleg foleciwlaidd a microsgopeg. Ar ben hynny, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dewis ac ymgymryd â phrosiect ymchwil unigol yn unol â'u diddordebau eu hunain.
  • Rhwydweithio proffesiynol: Cydlynu â mudiadau cadwraeth ac asiantaethau'r llywodraeth (er enghraifft, Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Asiantaeth yr Amgylchedd) i drefnu’r gwaith o gasglu cyrff.
  • Ymgysylltu â'r cyhoedd a chyfleu’r wyddoniaeth berthnasol: Cynnal gweithgareddau rhwydweithio cymdeithasol, a helpu i drefnu gweithgareddau ymgysylltu, megis ffeiriau gwyddoniaeth, diwrnodau agored ac ymweliadau ag ysgolion. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn monitro ebyst a ffôn y prosiect, gan helpu aelodau'r cyhoedd i ddatrys eu hymholiadau.

Mae lleoliadau gwaith yn dechrau rhwng Gorffennaf a Medi fel arfer (mae hyn yn hyblyg a gellir ei drafod).  Mae wedi'i gynllunio ar gyfer israddedigion, a hynny ar gyfer eu blwyddyn hyfforddi proffesiynol, sy’n digwydd yn y drydedd flwyddyn. Fodd bynnag, rydym yn derbyn ceisiadau gan unrhyw un. Nid oes angen profiad blaenorol.

Anfonwch eich CV a’ch llythyr eglurhaol at Dr Elizabeth Chadwick drwy ebostio chadwickEA@caerdydd.ac.uk erbyn 2 Rhagfyr 2022.

Ebostiwch otters@caerdydd.ac.uk i glywed gan ein myfyrwyr sydd ar leoliad gwaith ar hyn o bryd.

Cyfleoedd i gydweithio ar ymchwil

Rydym yn croesawu syniadau gan ymchwilwyr a allai ymweld â ni. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw syniadau ar gyfer cydweithio.

Cysylltu â ni

Dr Elizabeth Chadwick

Dr Elizabeth Chadwick

Lecturer

Email
chadwickea@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4948
Dr Frank Hailer

Dr Frank Hailer

Uwch-ddarlithydd

Email
hailerf@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4125