Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol yn cefnogi Gŵyl Arloesedd Cymru

19 Mehefin 2017

Lights

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cefnogi Gŵyl Arloesedd Cymru rhwng 19 a 30 Mehefin 2017.

Bydd ymchwilwyr yn dangos i'r cyhoedd sut mae Cymru ar flaen y gad o ran y technolegau sy'n newid cymdeithas. Byddant hefyd yn hyrwyddo beth sydd gan Gymru i’w gynnig i fyd busnes ac yn annog y partneriaethau sydd eu hangen i alluogi arloesedd.

Mae'r digwyddiadau’n cynnwys seremoni dathlu effaith academyddion, cynhadledd gyhoeddus sy’n dangos y ffyrdd newydd o ddefnyddio gwyddoniaeth DNA, a dangos teclyn digidol ar gyfer adrodd storïau hanesyddol.

Bydd staff sy'n cwmpasu arbenigedd eang y Brifysgol yn tynnu sylw at y ffyrdd creadigol ac annisgwyl y mae eu hymchwil wedi’u defnyddio dros gyfnod o 11 diwrnod.

"Mae Prifysgol Caerdydd yn falch o gymryd rhan yng Ngŵyl Arloesedd Cymru. Y gorffennol sy’n dod i’r meddwl yn aml wrth feddwl am genhedloedd, ond mae’r ŵyl hon yn helpu i ddangos y dyfodol sydd gennym ar y cyd yng Nghymru fel gwlad flaengar ac arloesol a gaiff ei gyrru gan yr economi wybodaeth."

Yr Athro Hywel Thomas Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter, Prifysgol Caerdydd

Bydd Dr Mhairi McVicar o’r Ysgol Pensaernïaeth yn cymryd rhan yn seremoni lansio Merched mewn Technoleg Cymru ar 20 Mehefin.

Bydd Dr Rhys Jones o Ysgol y Biowyddorau yn cymryd rhan mewn cynhadledd geneteg a genomeg gyhoeddus ar 21 Mehefin ac yn dangos sut y gall DNA helpu i ymladd troseddau yn erbyn bywyd gwyllt. Bydd yr Athro Les Baille o’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yno hefyd yn esbonio sut mae ei ymchwil arloesol yn defnyddio gwenyn i wella gwrthfiotigau.

Bydd yr ymgyrchwyr iechyd meddwl blaenllaw, Jonny Benjamin a Neil Laybourn, yn rhoi roi sgwrs gyhoeddus am seicosis gyda Dr James Walters o Ganolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar 22 Mehefin. Mae’r Academi Meddalwedd Genedlaethol wedi’i henwebu’n ‘arloeswyr y diwydiant’ yng Ngwobrau Technoleg Cymru a gynhelir y noson honno.

Bydd y Brifysgol yn croesawu Sefydliad y Peirianwyr Sifil i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg ar 23 Mehefin. Ar yr un diwrnod, bydd Amgueddfa Werin Sain Ffagan yn dangos yr ap Olion/Traces a grëwyd gyda Dr Jenny Kidd o’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

Mae’r Brifysgol yn noddi Gwobrau Busnes Caerdydd cyn mynd ati i gynnal ei Gwobrau Arloesedd ac Effaith ei hun ar 26 Mehefin i gydnabod cyfraniad hollbwysig academyddion i gymdeithas.

Bydd darlith gyhoeddus Parc Geneteg Cymru yn egluro rôl hollbwysig y gwyddoniaeth DNA er mwyn adnabod corff Richard III mewn maes parcio yng Nghaerlŷr, a daw cyfraniad y Brifysgol i ben drwy Ganolfan Arloesedd Clwyfau Cymru a’r Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog yn Arddangosfa Arloesedd Gwyddorau Bywyd ar 30 Mehefin.

Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau ar gael.

Rhannu’r stori hon

Digwyddiadau rhwydweithio am ddim i bobl fusnes, academyddion a'r rheini sy'n gweithio ar gyfer sefydliadau cefnogi busnes, megis cynghorau lleol neu Lywodraeth Cymru.