Ewch i’r prif gynnwys

Trechu tlodi drwy ddiwylliant

28 March 2017

Graffiti wall

Mae digwyddiad arddangos arbennig o weithgareddau diwylliannol a threftadaeth yn cael ei gynnal gan Brifysgol Caerdydd fel rhan o fenter lleihau tlodi gan Lywodraeth Cymru.

Lansiwyd rhaglen Cyfuno: Trechu Tlodi Trwy Ddiwylliant gan Lywodraeth Cymru yn 2015 er mwyn ysbrydoli pobl ifanc ac oedolion na fyddent fel arfer yn cael y cyfle, i gymryd rhan yn y celfyddydau a diwylliant.

Prosiect ymgysylltu Trawsnewid Cymunedau gan Brifysgol Caerdydd, Cymunedau Iach, Pobl Iachach, oedd yn arwain Ardal Arloesi Caerdydd, gan ychwanegu at y gwaith ymgysylltu diwylliannol a oedd eisoes yn bodoli.

Roedd y prosiect yn gyfle i bartneriaid fel amgueddfeydd a sefydliadau celfyddydol, a chlystyrau Cymunedau'n Gyntaf Llywodraeth Gymru, sy'n cefnogi pobl sy'n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, ddod at ei gilydd.

Members of Cardiff and Merthyr's communities geocaching

Mae preswylwyr yn yr ardaloedd hynny – gan gynnwys gogledd Merthyr a rhannau o Gaerdydd – wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, hyfforddiant a chyfleoedd creadigol eraill i ennill sgiliau a datblygu eu hyder, ac i feithrin cysylltiadau newydd â chymunedau a sefydliadau diwylliannol eraill.

Yn y digwyddiad arddangos, a gynhelir yn Adeilad Morgannwg yn y Brifysgol ar 28 Mawrth, bydd grŵp o ddynion o Ferthyr Tudful yn cael gwobr am arwain teithiau treftadaeth geogelcio rhwng Merthyr a Chaerdydd.

Mae'r gweithgareddau eraill yn y digwyddiad yn cynnwys prosiect ffilm/ffotograffiaeth am dreftadaeth ddiwylliannol a newid ynni yng Nghymru, prosiect celfyddydau'r stryd gyda phobl ifanc a phobl ddigartref, a phrosiect addysgol sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i hybu sgiliau llythrennedd mewn modd hwyl a chreadigol.

Rhannu’r stori hon

A fyddai gennych ddiddordeb mewn gwneud gwaith ymchwil gydag ysgolion neu grwpiau cymunedol yn ardaloedd Butetown, Glan yr Afon, Grangetown a Gogledd Merthyr Tudful?