Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrio ar 'flwyddyn gofiadwy'

16 Mawrth 2017

HRH The Queen opening CUBRIC

Mae ein llwyddiannau a'n cerrig milltir y llynedd wedi eu cyhoeddi heddiw (16 Mawrth 2017) yn yr Adolygiad Blynyddol.

Mae’r Adolygiad yn trin a thrafod cynnydd yng nghyd-destun strategaeth Y Ffordd Ymlaen,y Brifysgol, ac fe’i cyflwynwyd yng nghyfarfod blynyddol y Llys gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan.

Dywedodd yr Athro Riordan: “Roedd 2016 yn flwyddyn hynod bwysig, nid yn unig i Brifysgol Caerdydd, ond yn hanes y wlad hon... ”

“Mae'r bleidlais o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd wedi cychwyn proses o newid sylfaenol a fydd yn llywio dyfodol prifysgolion ledled y DU mewn ffyrdd nad oedd modd eu dychmygu gynt.”

Yr Athro Colin Riordan Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Er gwaethaf digwyddiadau gwleidyddol cythryblus 2016, mae'r Adolygiad yn nodi llwyddiannau sylweddol y Brifysgol, gan gynnwys:

  • Ei Mawrhydi'r Frenhines yn agor Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC), a gostiodd £44 miliwn.
  • Arwyddo ein hail gytundeb strategol rhyngwladol sylweddol, gyda Phrifysgol Xiamen.
  • Cymeradwyaeth i'r Campws Arloesedd a Chanolfan Bywyd y Myfyrwyr – y gwaith mwyaf ers cenhedlaeth i uwchraddio ein campws
  • Yr Ysgol Cemeg yn ennill teitl anrhydeddus Athro Regius – y tro cyntaf i brifysgol yng Nghymru gael y dyfarniad
  • Tîm o arbenigwyr yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn dyst i "ddechrau gwirioneddol" seryddiaeth tonnau disgyrchol yn eu gwaith
  • Rhoi pecynnau trawma sy'n achub bywydau i drin dioddefwyr gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd mewn gwledydd datblygol drwy Brosiect Phoenix.

Darllenwch yr Adolygiad Blynyddol yn llawn yma.

Mae Llys y Brifysgol yn cwrdd bob blwyddyn i gael Datganiadau Ariannol y Brifysgol a'r Adolygiad Blynyddol.

Eleni, clywodd y Llys hefyd y bydd yr Athro Syr Martin Evans, enillydd gwobr Nobel a Chymrawd y Gymdeithas Frenhinol, yn ymddiswyddo fel Canghellor Prifysgol Caerdydd, ar ôl wyth mlynedd yn y swydd.

Rhannu’r stori hon

Adeilad Hadyn Ellis
Our ambition is to be among the top 100 universities in the world and top 20 in the UK. Read about our strategic direction and focus on research, education, international and engagement.