Ewch i’r prif gynnwys

Cymunedau Iach, Pobl Iachach

Bydd Cymunedau Iach, Pobl Iachach yn adeiladu ar ymchwil cymunedol blaenorol i'r gwyddorau cymdeithasol dros y ddeng mlynedd ddiwethaf mewn dau o glystyrau Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru.

Mae Cymunedau Iach, Pobl Iachach yn un o bum prosiect ymgysylltu blaenllaw Trawsnewid Cymunedau. Cefnogir y prosiectau gan yr Is-Ganghellor.

Watch a video about our project.

Newyddion diweddaraf

Three men sitting on tree trunk

Dynion di-waith yn cipio gwobr dysgu

16 Mehefin 2017

Llwybr treftadaeth y grŵp wedi’i gefnogi gan brosiect y Brifysgol

Merthyr Rising festival logo

Prosiect yn cefnogi gŵyl

23 Mai 2017

Gŵyl a gynhelir dros dridiau i nodi Gwrthryfel Merthyr yn cynnwys Trafodaethau Twyn y Waun

Community Research Vacancy

11 Ebrill 2017

Community Researchers Vacancy

Rydym yn gweithio gyda chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ledled Cymru.

Datblygwyd ein rhaglenni gwaith mewn partneriaeth â swyddfeydd Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf yn y ddwy ardal beilot.

Cyfle i ddysgu sut gallwch gymryd rhan wrth i brosiect Cymunedau Iach, Pobl Iachach ddatblygu.