Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd

01 Mehefin 2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Researchers in the lab

Partneriaeth sy'n datblygu cyffur newydd ar gyfer canser metastatig y fron sydd wedi ennill y Wobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2016.

Mae'r fenter, dan arweiniad tîm cydweithredol o'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd a'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yng Nghaerdydd, yn cyfuno arbenigedd academaidd mewn datblygu cyffuriau a bioleg canser gyda phrofiad cwmnïau biotechnoleg ailstrwythuro.

Gwraidd y syniad oedd astudiaeth PhD o ddatblygiad y chwarren laeth yn Ysgol Biowyddorau'r Brifysgol, lle dynododd tîm yn labordy Clarkson yr oncogenyn Bcl3 fel rheolydd metastasis posibl.

Yna bu'r labordy'n cydweithio gyda Dr Andrea Brancale a Dr Andrew Westwell o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol y Brifysgol i ddylunio a datblygu atalydd newydd i Bcl3 i'w ddefnyddio fel asiant gwrth-ganser.

Erbyn 2013 roedd y tîm wedi dynodi atalydd Bcl3 ar ffurf moleciwl bach, a dangosodd labordy Clarkson ei fod yn meddu ar nodweddion gwrth-ganser cryf ar gyfer canser metastatig y fron a cholorectaidd.

Cysylltodd y tîm a'r entrepreneur biotechnoleg Gabriele Cerrone i drafod buddsoddiad masnachol, a ffurfiwyd cwmni biotechnoleg newydd - Tiziana Life Sciences Plc.

Fe'i lansiwyd ar y farchnad AIM ar y Gyfnewidfa Stoc yn Llundain ym mis Ebrill 2014, ac ar hyn o bryd mae iddo gyfalaf marchnad sydd o ddeutu £150M.

Dywedodd Dr Richard Clarkson, Uwch-ddarlithydd ymchwil canser yn Ysgol y Biowyddorau: "Rydym yn falch iawn o ennill y Wobr hon, sy'n cydnabod ymroddiad a gwaith caled y tîm wrth ddatblygu'r ffurf newydd hon o driniaeth. Dyma'r asiant targedig newydd cyntaf â nodweddion bôn-gelloedd gwrth ganser i’w ei ddatblygu o fainc y labordy i ymyl y gwely yn y DU. Mae ar flaen y gad ymhlith y garfan newydd o asiantau gwrth-fetastatig sy'n cael eu hyrwyddo mewn treialon clinigol - a dyma'r asiant gwrth ganser cyntaf i'w ddynodi, ei ddatblygu, ei ddilysu ac sydd ar fin cael ei brofi'n glinigol yng Nghymru, gyda chyllid o sector masnachol y DU a Llywodraeth Cymru."

Dywedodd Gabriele Cerrone, Cadeirydd Tiziana Life Sciences Plc: "Helpodd gwaith ar y prosiect hwn i gadarnhau ein perthynas â Phrifysgol Caerdydd a sbarduno maes newydd therapiwteg bôn-gelloedd canser. Mae'r Wobr hon yn dangos y gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud yng Nghaerdydd i ddynodi atalyddion y gellir eu datblygu'n gyffuriau newydd ar gyfer canser."

Ai hwn yw eich hoff gynnig? Dywedwch wrthym pam i gael cyfle i ennill y wobr.

Dyma sut y gallwch bleidleisio Trydar @prifysgolcdydd gyda'ch rheswm dros ddewis y prosiect.