Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddi’r marwor sy’n pylu yn sgîl y Glec Fawr

9 Hydref 2023

Concept art for the LiteBIRD spacecraft depicting - from left to right - a space telescope orbiting the Sun, planet Earth and the moon.
Design model of the LiteBIRD spacecraft. Credit the LiteBIRD consortium.

Bydd taith telesgop gofod nodedig yn defnyddio technoleg ac arbenigedd Prifysgol Caerdydd i ddarganfod rhagor am gamau cynharaf y Bydysawd a sut y cafodd ei greu dros 13.7 biliwn o flynyddoedd yn ôl.

Bydd taith y lloeren Lite sy’n digwydd er mwyn astudio polareiddio modd-B a chwyddiant o’r Ymbelydredd y gellir ei Ganfod yn y cefndir cosmig (LiteBIRD), yn dadansoddi'r marwor sy’n pylu sy'n weddill wedi’r Glec Fawr, i wirio’r theori gyfredol ynghylch sut yr ehangodd ein Bydysawd yn syth wedi iddo gael ei ffurfio.

Mae seryddwyr yn credu bod y Bydysawd wedi ehangu'n gyflym iawn yn syth wedi’r Glec Fawr, proses a elwir yn chwyddiant cosmolegol.

Mae eu theori’n rhagweld y dylai tonnau disgyrchiant primordaidd – y crychdonnau cyntaf a gafwyd yn y gofod ac mewn amser yn ein bydysawd – fod yn deillio o'r ehangu cyflym hwn, ac y bydd modd eu gweld yn y cefndir microdon cosmig (CMB) – golau o gyrion eithaf y Bydysawd gweladwy.

Wedi'i gydlynu gan Asiantaeth Archwilio Awyrofod Japan (JAXA), nod LiteBIRD yw lansio yn gynnar yn y 2030au gyda chyfuniad o delesgopau amledd uchel, canolig ac isel ar gyfer archwilio polareiddio yn y CMB, a chanddynt sensitifrwydd digynsail, ar gyfer gwirio’r theori ar chwyddiant cosmolegol.

Gan arwain cyfraniad y DU i’r daith, bydd yr Athro Peter Hargrave a’r Athro Erminia Calabrese o Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd yn dylunio ac yn adeiladu’r opteg ar gyfer dau delesgop, a’r hidlyddion ar gyfer y trydydd telesgop amledd isel a adeiladwyd yn Japan.

Bydd LiteBIRD yn ymchwilio i briodweddau penodol y golau CMB hwn mewn modd manwl gywir gan ein galluogi i chwilio am dystiolaeth ynghylch tonnau disgyrchiant y dylai chwyddiant yn syth wedi’r glec fawr fod wedi’u hachosi. Bydd hyn yn golygu y gellir cadarnhau, neu ddiystyru, dosbarthiadau eang o fodelau o chwyddiant, gan ehangu’n sylweddol felly ein dealltwriaeth o darddiad ein Bydysawd.

Yr Athro Peter Hargrave Director of Innovation and Engagement

“Mae’n wych o beth bod y technolegau unigryw hyn y bu i Brifysgol Caerdydd a’n cydweithwyr yn y DU eu datblygu, yn gallu galluogi arbrawf mor arloesol.”

Bydd cyllid cychwynnol o £2.7 miliwn gan Asiantaeth Ofod y DU yn galluogi tîm o wyddonwyr o’r DU dan arweiniad yr Athro Hargrave i ddylunio offerynnau telesgop tra arbenigol LiteBIRD ac i gefnogi’r gwaith o gynhyrchu lensys a hidlwyr unigryw’r telesgopau ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda chymorth cydweithwyr yng Ngholeg Prifysgol Llundain a Labordy Gwyddoniaeth Ofod Mullard.

Three images from left to right of hardware components for the LiteBIRD spacecraft.
Specialized lenses for very long wavelength light, with unique coatings developed by the UK team. Credit the LiteBIRD consortium.

Yr Athro Calabrese sy’n arwain y tîm dadansoddi gwyddoniaeth yn y DU, gydag arbenigwyr o Brifysgolion Rhydychen, Caergrawnt, Manceinion a Sussex.

Ychwanegodd yr Athro Calabrese, Cyd-Brif Ymchwilydd ac Arweinydd Gwyddoniaeth Consortiwm LiteBIRD y DU: “Mae’n gyffrous iawn gweld y DU yn chwarae rhan allweddol yn un o arbrofion mwyaf nodedig y ddegawd nesaf, gan gyfrannu at ddealltwriaeth newydd arloesol o’r Glec Fawr a ffiseg ynni uchel."

Mae’r lloeren wedi’i chynllunio i sicrhau datblygiad mawr ym maes gwyddoniaeth: dealltwriaeth sylweddol well o sut y dechreuodd y Bydysawd, gan dargedu’r mecanwaith ffisegol y tu ôl i chwyddiant cosmig, gan naill ai wneud darganfyddiad neu ddiystyru modelau chwyddiant sydd ar gael eisoes yn sgîl cryn gymhelliant.

Yr Athro Erminia Calabrese STFC Ernest Rutherford Fellow

Mae'r DU yn bwriadu buddsoddi cyfanswm o £17 miliwn dros gyfnod oes y daith.

Dywedodd Dr Paul Bate, Prif Weithredwr Asiantaeth Ofod y DU: “Rydym yn disgwyl i LiteBIRD newid ein dealltwriaeth o gosmoleg, bydd yn ffordd o wirio ein theorïau gorau ynghylch yr hyn a ddigwyddodd ar ddechrau’r Bydysawd.

“Mae’n beth hynod gyffrous o safbwynt y DU ei bod ar flaen y gad ar y daith hon, yn gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol i wthio ffiniau gwyddor y gofod ac ateb rhai o gwestiynau mwyaf y ddynoliaeth.”

Mae’n beth hynod gyffrous o safbwynt y DU ei bod ar flaen y gad ar y daith hon, yn gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol i wthio ffiniau gwyddor y gofod ac ateb rhai o gwestiynau mwyaf y ddynoliaeth.

Dr Paul Bate Chief Executive of the UKSA

Mae’r DU yn rhan o Gonsortiwm Ewropeaidd a arweinir gan yr asiantaeth ofod Ffrengig CNES – a fydd yn darparu’r telesgopau amledd uchel a chanolig. Prifysgol Caerdydd fydd yn arwain llawer o'r gwaith dylunio optegol a datblygu cydrannau gyda chefnogaeth gan brifysgolion eraill y DU gan gynnwys Caergrawnt, UCL, Rhydychen, Manceinion a Sussex.

Ychwanegodd yr Athro Mike Edmunds, Llywydd y Gymdeithas Seryddol Frenhinol ac Athro Emeritws yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd: “Mae'n wych gwybod y bydd y DU yn cymryd rhan yn nhaith gosmoleg gyffrous JAXA LiteBIRD.

“Bydd y lloeren hon yn ymchwilio i fecanwaith chwyddiant cyflym yn y Bydysawd cynnar iawn, iawn – syniad sylfaenol a hanfodol bwysig nad yw wedi’i brofi’n ddigonol eto."

Rhannu’r stori hon

Dyma Ysgol gyfeillgar, y mae’n hawdd troi ati, gydag ymrwymiad cryf i ragoriaeth wrth addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf mewn ffiseg a seryddiaeth.