Ewch i’r prif gynnwys

DSV arweinwyr y dyfodol miniogi sgiliau gydag arbenigwyr ysgol fusnes

11 Medi 2023

Participants and Cardiff University staff taking part in the DSV programme

Mae arbenigwyr mewn logisteg a rheoli gweithrediadau o Ysgol Busnes Caerdydd yn cyflwyno hyfforddiant i weithwyr proffesiynol ifanc fel rhan o'r Rhaglen Cyflymu DSV Solutions.

Yn ddiweddar, llofnododd DSV, cwmni trafnidiaeth a logisteg o Ddenmarc bartneriaeth strategol â Phrifysgol Caerdydd i hwyluso cydweithredu agosach ynghylch arloesi, ymchwil, datblygu staff, dyfodol myfyrwyr, a datblygu busnes rhyngwladol.

Nod y Rhaglen Cyflymu Atebion DSV yw cefnogi cyflawnwyr uchelgeisiol o fewn DSV i dyfu'n broffesiynol a chyflymu eu gyrfaoedd ar gyfer rolau uwch reolwr a dylunydd datrysiadau yn y dyfodol.

Cynhaliodd Sefydliad PARC Prifysgol Caerdydd y Rhaglen Gyflymu rhwng 5 a 9 Mehefin 2023. Cafodd aelodau'r garfan hyfforddiant ac aethon nhw i weithdai ar y canlynol:

  • darogan ar gyfer economi gylchol
  • rheoli gweithrediadau
  • cynllunio rhestr eiddo
  • cynllunio trafnidiaeth
  • rheoli gweithgynhyrchu

"Roedd Ysgol Busnes Caerdydd yn falch iawn o groesawu'r garfan wych DSV Accelerate i Brifysgol Caerdydd unwaith eto. Mae'r rhaglen yn enghraifft hirsefydlog o'n partneriaeth ffrwythlon â DSV ac mae'n arddangos y canlyniadau rhagorol y gallwn eu cyflawni gyda'n gilydd."
Yr Athro Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

Arweiniwyd yr hyfforddiant gan yr Athro Aris Syntetos, Dr Daniel Eyers, Dr Thanos Goltos, Dr Qinyun Li, a'r Athro Emrah Demir.

Fel rhan o'r rhaglen, ymwelodd y garfan â RemakerSpace a Sefydliad Gweithgynhyrchu, Logisteg a Rhestr PARC Ysgol Busnes Caerdydd.

Daeth y 5 diwrnod o hyfforddiant i ben gyda chyflwyniadau gan y myfyrwyr. Cynhaliodd yr Athro Rachel Ashworth, Deon a Phennaeth Ysgol Busnes Caerdydd y seremoni gloi, gyda thystysgrifau yn cael eu rhoi allan gan aelod o fwrdd Rhaglen Gyflymu, Ralph Schouren.

"Gweithio gyda chydweithwyr o ddiwydiant a dylanwadu ar arferion y byd go iawn yw raison d'être Sefydliad PARC, ac un o brif amcanion partneriaeth strategol Prifysgol Caerdydd â DSV. Roeddem yn falch iawn o gynnal y garfan Cyflymu hon ac yn falch o weld y grŵp hwn o bobl ifanc anhygoel a thalentog yn dod yn rhan o 'deulu' Ysgol Busnes Caerdydd."
Yr Athro Aris Syntetos Distinguished Research Professor, DSV Chair

Dywedodd Alejandra Aguilar, Arbenigwr Prosiect DSV:

"Roedd y darlithoedd yn ddiddorol iawn. Dysgon ni am prognostics, economi gylchol, gweithgynhyrchu, argraffu 3D, a chludiant. Mae'r ymchwil a wneir yn y brifysgol yn chwarae rhan fawr mewn diwydiant ac i’r myfyrwyr hefyd oherwydd eu bod yn paratoi ar gyfer bod yn arweinwyr yn y dyfodol."

Mae Sefydliad PARC a RemakerSpace wedi ymrwymo i greu byd cynaliadwy trwy ddod o hyd i atebion economaidd cylchol i heriau mawr cymdeithas, gan bontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer ym maes logisteg a rheoli gweithrediadau gweithgynhyrchu.

Darllenwch fwy am bartneriaeth Prifysgol Caerdydd gyda DSV.

Rhagor o wybodaeth am RemakerSpace.

Rhannu’r stori hon