Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Busnes Caerdydd yn cynnal cynhadledd ddoethurol flaenllaw

6 Gorffennaf 2023

A group photo of conference attendees

Cynhaliwyd Cynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig flynyddol Cymru (WPGRC) mewn busnes, rheolaeth ac economeg ddydd Iau 15 Mehefin yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Gan gryfhau a dathlu'r gymuned ymchwil yng Nghymru, cynigiodd y digwyddiad lwyfan i arddangos a thrafod y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil busnes, rheolaeth ac economeg.

Mynychwyd y gynhadledd undydd gan fyfyrwyr PhD ac academyddion o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor, a Phrifysgolion GW4. Ariannwyd y digwyddiad ar y cyd gan Ysgol Busnes Caerdydd a Phartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP ESRC Cymru) Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol Cymru (ESRC).

"Mae WPGRC yn un o'r digwyddiadau rydym yn edrych ymlaen ato fwyaf yng nghalendr academaidd Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n adlewyrchiad cywir o ansawdd deallusol, cyfoeth diwylliannol, a chyfeiriadedd rhyngddisgyblaethol ein myfyrwyr PhD."
Yr Athro Luigi De Luca Professor of Marketing and Innovation

Croesawyd cynrychiolwyr y gynhadledd yn y bore gan yr Athro Rachel Ashworth, Deon a Phennaeth Ysgol Busnes Caerdydd, a'r Athro Luigi M. De Luca, Dirprwy Ddeon Astudiaethau Doethurol Ysgol Busnes Caerdydd.

Yn ystod y gynhadledd, cyflwynodd myfyrwyr PhD o bob cam o'u hastudiaethau eu hymchwil mewn sesiynau cyfochrog, gyda 70 o gyflwyniadau papur llafar a 14 o arddangosiadau poster.

Cafodd sesiynau eu clystyru yn ôl themâu i annog cyfnewid rhyngddisgyblaethol mewn awyrgylch cydweithredol a chyfeillgar ac i gryfhau'r gymuned ymchwil ar draws llwybrau a sefydliadau.

Cyflwynwyd y brif araith gan yr Athro Andrew Sturdy o Ysgol Busnes Prifysgol Bryste ar y pwnc 'paratoi ar gyfer eich viva'.

Cafwyd trafodaeth ford gron i ddilyn gyda'r Athro Melanie Jones a'r Athro Keith Whitfield o Ysgol Busnes Caerdydd, ac ymunwyd â nhw gan ddau fyfyriwr PhD diweddar a chyn-enillwyr gwobrau WPGRC, Dr Tracey Rosell a Dr John Poole.

Students and staff in a lecture theatre for the WPGRC

Dyfarnwyd gwobrau'r gynhadledd i:

  • Katie Lloyd (Ysgol Busnes Caerdydd) am y Poster Gorau, yn dwyn y teitl ‘Offline is the new luxury: A study of influencer’s neutralisation techniques to online hate.’

  • Vanja Strand (Ysgol Busnes Caerdydd) am Werth Cyhoeddus gyda ‘How supply chains are tackling the issue of modern slavery at the national and international levels: Tackling modern slavery in supply chains through B2N collaborations.’

  • Suzanna Nesom (Ysgol Busnes Caerdydd) am y Cyflwyniad Cynhadledd Gorau gyda ‘Why does the Gender Pay Gap vary across areas in Wales?’

Dyma ambell air gan enillwyr gwobrau myfyrwyr WPGRC

Katie Lloyd:

"Roedd yn bleser cael cyflwyno fy mhoster ymchwil yng Nghynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Cymru. Mwynheais ddysgu am ymchwil cyd-fyfyrwyr PhD a chysylltu â chydweithwyr hen a newydd yn fawr. Hwn oedd y tro cyntaf i mi rannu fy ymchwil gydag unrhyw un heblaw fy ngoruchwylwyr, felly roeddwn i wrth fy modd o dderbyn 'Gwobr Poster Gorau' y gynhadledd hefyd. Mae’r dalent a’r arloesedd yng ngwaith fy nghydweithwyr mor ysbrydoledig, rwy’n edrych ymlaen at weld cynnydd pawb y flwyddyn nesaf!"

Katie Lloyd receiving her award with Professor Luigi M. De Luca
Katie Lloyd with Professor Luigi M. De Luca

Vanja Strand:

"Ces i’r profiad mwyaf cofiadwy yn mynychu a chyflwyno yn 3edd Gynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Cymru mewn Busnes/Rheolaeth ac Economeg a drefnwyd gan Ysgol Busnes Caerdydd. Roedd y cyflwyniadau ymchwil o ansawdd gwych a dysgais lawer gan fy nghyfoedion. Roedd hefyd yn hyfryd cwrdd â phobl newydd a dysgu am eu profiadau fel ymgeiswyr TAR."

Vanja Strand receiving her award with Professor Rachel Ashworth
Vanja Strand with Dean and Head of Cardiff Business School, Professor Rachel Ashworth

Suzanna Nesom:

"Fe wnes i fwynhau'r cyflwyniadau yn fawr, yn ogystal â chwrdd â chydweithwyr ledled Cymru a phartneriaid GW4 Caerdydd. Mae'n anrhydedd i mi dderbyn y wobr Cyflwyniad Gorau am fy ymchwil ar Fylchau Cyflog Rhanbarthol a Lleol rhwng y Rhywiau ym Mhrydain a fydd, gobeithio, o werth cyhoeddus mawr yn y dyfodol."

Suzanna Nesom receiving her award with Professor Andrew Sturdy from Bristol University
Suzanna Nesom with Professor Andrew Sturdy from Bristol University

Dywedodd Dr Nicole Koenig-Lewis, Cynullydd Llwybr DTP ESRC Cymru ar gyfer Busnes a Rheolaeth:

"Roedd y gynhadledd yn llwyddiant ysgubol a chafodd adborth da iawn gan fyfyrwyr, a groesawodd y cyfle i ennill profiad o gyflwyno eu hymchwil mewn amgylchedd cynhadledd colegol a 'diogel'. Roedd yn wych gweld nifer o fyfyrwyr ac academyddion o'n sefydliadau partner DTP Cymru yn Abertawe a Bangor yn cymryd rhan yn WPGRC 2023, gyda digon o gyfleoedd i rwydweithio a datblygu’r cohort."
Dr Nicole Koenig-Lewis Professor of Marketing

Roedd pwyllgor trefnu WPGRC yn cynnwys: Luigi De Luca, Jonathan Gosling, Tommaso Reggiani, Nicole Koenig-Lewis, Beverly Francis.

Students and staff looking at the poster exhibition

Rhannu’r stori hon