Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau newydd i fyfyrwyr Newyddiaduraeth Newyddion a Data.

24 Mai 2023

 Myfyriwr yn edrych ar fonitor.
Yn ogystal â bwrsariaeth ariannol mae'r Sefydliad yn cynnig cymorth mentora trwy gydol eich astudiaethau.

Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant wedi ffurfio partneriaeth â The Stationers’ Foundation i gynnig dwy fwrsariaeth hael i fyfyrwyr y DU sy’n astudio naill ai Newyddiaduraeth Newyddion neu Newyddiaduraeth Data.

Mae'r Stationers' Foundation (TSF) yn gangen o The Stationers' Company, cwmni lifrai yn Ninas Llundain ar gyfer diwydiannau sy'n ymwneud â chyfathrebu.

Yn ogystal â bwrsariaeth ariannol hael o £9000, a weinyddir yn ostyngiad yn y ffioedd, mae'r Sefydliad yn cynnig cymorth mentora trwy gydol eich astudiaethau gan aelod priodol o'r Sefydliad. Gallai'r mentoriaid hyn gefnogi myfyrwyr i wneud cysylltiadau â diwydiant ac archwilio cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Bydd gan fyfyrwyr llwyddiannus hefyd aelodaeth o'r TSF am dair blynedd.

One bursary is available in each academic year for News Journalism (MA) and Computational and Data Journalism (MSc).

Mae un bwrsariaeth ar gael ym mhob blwyddyn academaidd ar gyfer Newyddiaduraeth Newyddion (MA) a Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data (MSc).

For how to apply, details of the selection process and the eligibility requirements, please visit our Postgraduate Funding pages.

Am sut i wneud cais, manylion y broses ddethol a'r gofynion cymhwysedd, ewch i'n tudalennau Ariannu Ôl-raddedig.

Rhannu’r stori hon