Ewch i’r prif gynnwys

Yn y 10 uchaf o ran adrannau Cerddoriaeth y DU

23 June 2020

Woman's arms playing flute

Mae'r Ysgol Cerddoriaeth ymhlith 10 adran Cerddoriaeth orau'r DU, yn ôl y Complete University Guide.

Daw'r canlyniad hwn ar ôl cynnydd parhaus yn y sgôr mewn blynyddoedd diweddar, diolch i waith rhagorol ein staff a'n myfyrwyr.

Ymhlith ein llwyddiannau eraill, roeddem yn falch iawn o glywed ein bod wedi cyrraedd y 6ed safle ymhlith adrannau Cerddoriaeth y DU oherwydd sgôr bodlonrwydd ein myfyrwyr. Yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2019, roedd sgôr boddhad cyffredinol ein myfyrwyr yn 96%.

Mae’r Complete University Guide yn rhestru dros 130 o brifysgolion y DU ar sail safonau mynediad, boddhad myfyrwyr, ansawdd gwaith ymchwil a rhagolygon i raddedigion ac mae nifer fawr o ymgeiswyr i brifysgolion yn ei ddefnyddio i helpu i benderfynu.

Dywedodd yr Athro Kenneth Hamilton, Pennaeth yr Ysgol Cerddoriaeth: "Rydym wastad yn falch o gael cydnabyddiaeth am ein hymrwymiad i ragoriaeth a rhoi'r profiad gorau posibl i’n myfyrwyr.

Mae hyn wedi bod yn arbennig o bwysig i ni dros y misoedd diweddar yn ystod argyfwng Covid-19, gyda'r holl waith addysgu yn symud ar-lein. Diolch byth, oherwydd gwaith caled ac arloesedd cyflym ein staff, rydym wedi gallu rhoi ystod eang o adnoddau a gweithgareddau dysgu ar-lein i'n myfyrwyr, gan gynnwys fideos, seminarau grŵp ar-lein a gwersi offerynnol, goruchwyliaeth traethodau hir unigol a chefnogaeth tiwtoriaid personol.

Yr Athro Kenneth Hamilton Head of School of Music, Dean (International) for College of Arts, Humanities and Social Sciences, Senior University Dean for International Partnerships

"Rydym yn gobeithio parhau i gynnal ein lefel ardderchog o foddhad myfyrwyr a thrwy lwc byddwn yn parhau i weld cynnydd pellach yn y sgôr y flwyddyn nesaf."

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn cynnig amgylchedd cynhalgar lle gall myfyrwyr a staff weithio gyda’i gilydd ar amrywiaeth mawr o feysydd ysgolheictod cerddorol, cyfansoddi a pherfformio.