Ewch i’r prif gynnwys

Rhagor o Breliwdiau i Chopin

6 Mai 2020

Cover of More Preludes to Chopin, album by Professor Kenneth Hamilton

Bydd albwm arall o Breliwdiau Chopin, wedi'i berfformio gan yr Athro Kenneth Hamilton ar y cyd â darnau eraill gan yr un cyfansoddwr, yn cael ei gyhoeddi ym mis Mai.

Mae More Preludes to Chopin: Nocturnes, Waltzes and Other Works yn cynnwys naw preliwd, wedi'u perfformio yn ôl yr arddull wreiddiol, fel rhagarweiniadau i ddarnau hwy.

Mae'r albwm yn dilyn Preludes to Chopin oedd yn Siartiau Clasurol y DU pan gafodd ei gyhoeddi yn 2018. Denodd sylw arbennig am wreiddioldeb rhagorol ei arddull perfformio, a dywedodd Dr Chang Tou Liang o Straits Times Singapore ei fod yn cynnig 'ffordd newydd o wrando ar Chopin'.

Mae'r recordiad newydd hwn yn cynnwys fersiwn ddiweddarach o'r enwog Nocturne op. 9 rhif 2 gan Chopin, sy'n defnyddio amrywiadau personol y cyfansoddwr, dehongliad o'r Nocturne C lleiaf dramatig. Bu i'r darn hwn ddwyn ysbrydoliaeth gan gyngor dehongli Chopin ei hun i'w fyfyrwyr, a pherfformiad o Polonaise-Fantasy. Mae nodiadau manwl yr Athro Hamilton ei hun ynghylch y darnau a'r hanes perfformio yn cyd-fynd â'r CD.

Ysgrifenna: "Yn yr un modd â'r CD gwreiddiol, mae'r recordiad hwn wedi'i ysbrydoli gan yr un peth â'm llyfr After the Golden Age: Romantic Pianism and Modern Performance (Gwag Prifysgol Rhydychen): diddordeb dwys yn arddulliau perfformio'r hyn sy'n cael ei alw yn "oes aur" o ran y piano, o Chopin a Lizst i Paderewski, a diddordeb hefyd yn y ffordd y gall arddulliau Rhamantiaeth a Rhamantiaeth hwyr gael eu mabwysiadu neu eu haddasu i gyd-destun modern i gyfoethogi ein perfformio ni.”

"Roeddwn wrth fy modd, yn frwd ac yn teimlo'n emosiynol o weld ymatebion pobl i Preludes to Chopin. More Preludes to Chopin yw'r ail rifyn o beth fydd yn gyfres o 3 CD yn y pen draw, yn cyflwyno holl breliwdiau Chopin fel rhagarweiniadau i ddarnau hwy."

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn cynnig amgylchedd cynhalgar lle gall myfyrwyr a staff weithio gyda’i gilydd ar amrywiaeth mawr o feysydd ysgolheictod cerddorol, cyfansoddi a pherfformio.