Ewch i’r prif gynnwys

Cymdeithasu Craff

21 Mai 2019

Wide angle photograph of office
Alongside practical experience, interns are also working towards the Facebook Blueprint qualification.

Mae myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd ar y llwybr at ddealltwriaeth ddigidol diolch i gwrs wyth wythnos a gynhelir gan un o brif asiantaethau marchnata'r cyfryngau cymdeithasol yn y DU.

Dewiswyd y 10 myfyriwr o Ysgol Busnes Caerdydd sy'n dymuno bod yn gurus y cyfryngau cymdeithasol o blith dros 100 o ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen hyfforddi bwrpasol a gynlluniwyd gan y cyn-fyfyriwr a sylfaenydd Populate Social, Daniel Simmons.

Dros wyth sesiwn, bydd Dan a'i dîm o arbenigwyr y diwydiant yn cyflwyno dosbarthiadau meistr yn y cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Instagram, Snapchat ac eraill.

Bydd y 10 myfyriwr yn ymdrin â dadansoddeg, strategaeth farchnata organig ac â thâl, bots sgwrsio a hysbysebu dylanwadwyr gyda chymorth astudiaethau achos o'r byd real.

Men using computers
The academy formalises a work placement agreement between Cardiff Business School and Populate Social.

Person Busnes Ifanc y Flwyddyn

Graddiodd Dan o Ysgol Busnes Caerdydd yn 2015, lle'r astudiodd BSc Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol), ac ers hynny mae wedi ennill gwobr Santander Spark ac wedi'i gydnabod yn Berson Busnes Ifanc y Flwyddyn yng           Ngwobrau Busnes Caerdydd.

Dywedodd: “Mae'r academi yn y bôn yn ffurfioli’r berthynas sydd wedi bod rhyngom ni â Phrifysgol Caerdydd dros y blynyddoedd ers i fi raddio. Ac mae'n ymateb i'r bwlch sgiliau yma yng Nghymru ac yn y DU yn ehangach ym maes cyfryngau cymdeithasol...”

“Rwyf i wedi siarad gyda Llywodraeth Cymru am hyn, a'r hyn rwyf i'n gobeithio bod yr academi'n ei ddangos yw bod modd cynhyrchu graddedigion gwell, mwy cyflawn gyda mentrau fel ein un ni. Graddedigion sydd â'r gallu i ymateb i amgylchedd gwaith sy'n gynyddol ddigidol, y byddant yn mynd iddo'n fuan i chwilio am waith.”

Daniel Simmons Sylfaenydd, Populate Social

Prifysgolion, busnesau a diwydiant

Ym mis Tachwedd 2018, datgelodd Mynegai Busnesau ac Elusennau Banc Lloyds nad oes gan ychydig dan hanner (45%) o BBaChau Cymru'r sgiliau digidol sylfaenol a allai sbarduno twf.

Mae Prifysgol Caerdydd eisoes yn rhan o fuddsoddiad gan y llywodraeth o £20 miliwn i ddod â phrifysgolion, busnesau ac arbenigwyr diwydiant at ei gilydd i sicrhau bod gan bobl o bob oed y sgiliau digidol sydd eu hangen.

Ond mae Alex Hicks, Rheolwr Lleoliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd, yn dadlau bod buddsoddi ar lawr gwlad hefyd yn bwysig i oresgyn y bwlch sgiliau digidol.

Dywedodd: “Rydym ni wedi gweld cymaint o lwyddiannau drwy ein lleoliadau myfyrwyr dros y blynyddoedd, o ran y sefydliadau a'r myfyrwyr eu hunain...”

“Mae myfyrwyr yn cael cyfle i fynd â'u dysgu allan o'r dosbarth a'i roi ar waith mewn busnes lleol. Mae hyn yn aml yn ysgwyd pethau, mewn ffordd dda, i'r cwmnïau sy'n gallu manteisio ar sgiliau a safbwyntiau newydd i’w portffolio o waith.”

Alex Hicks Placement Manager

“Y ffordd rwyf i'n ei gweld hi yw mai'r hyn mae Dan yn ei wneud yw diogelu ein myfyrwyr at y dyfodol er mwyn iddyn nhw allu llenwi'r bylchau mae diwydiant yng Nghymru a gweddill y DU yn methu â recriwtio iddynt.”

Safon y Diwydiant

Ochr yn ochr â phrofiad ymarferol, mae'r myfyrwyr hefyd yn gweithio at y cymhwyster Facebook Blueprint.

Mae'r cymhwyster hwn sy'n safonol yn y diwydiant yn canolbwyntio ar hanfodion marchnata ar Facebook, Instagram, Messenger ac Audience Network.

Ychwanegodd Dan: “Mae cymhwyster Facebook yn cynnig rhywbeth ychwanegol i'r myfyrwyr. Pecyn cymorth, gyda chymeradwyaeth gan un o'r chwaraewyr mwyaf ym maes y cyfryngau cymdeithasol, sy'n dangos ffyrdd y gallant ddefnyddio'r platfformau hyn yn eu busnesau eu hunain neu ble bynnag y byddant yn gweithio.

“Y ffordd rwyf i'n ei gweld hi yw mai'r hyn mae Dan yn ei wneud yw diogelu ein myfyrwyr at y dyfodol er mwyn iddyn nhw allu llenwi'r bylchau mae diwydiant yng Nghymru a gweddill y DU yn methu â recriwtio iddynt.”

Woman using computer
“Every day at Populate has been different."

Dywedodd Bethany Burnage, un o'r deg myfyriwr Populate Social: “Mae bod yn rhan o'r Academi Cyfryngau Cymdeithasol yn Populate wedi cynnig cyfle gwych i fi weld y damcaniaethau a'r syniadau rwyf i wedi'u dysgu mewn darlithoedd ar waith yn ymarferol.”

Gydag ail semester y lleoliad yn tynnu tua'i derfyn, mae'r myfyrwyr yn gweithio ar gomisiynau byw i Populate Social.

Mae hwn yn gyfle i'r myfyrwyr deilwra eu gwaith i feysydd o ddiddordeb, gan gynnwys: datblygu busnes, cynnwys, adrodd a dadansoddeg a hysbysebu â thâl yn y gobaith o sicrhau interniaeth llawn amser dros yr haf yn Populate Social.

Man with camera
The academy offers students an opportunity for to tailor their work to their areas of interest.

“Mae pob dydd yn Populate wedi bod yn wahanol, o sicrhau profiad yn ysgrifennu blogiau ac ymchwilio, i fynychu sesiynau tynnu lluniau y tu allan i'r swyddfa.”

Bethany Burnage BSc Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol)

“Mae marchnata'r cyfryngau cymdeithasol yn bendant yn yrfa yr hoffwn ei dilyn diolch i fy amser yn Populate gyda'r tîm rhyfeddol yno!”

Rhannu’r stori hon

Find out more about the ways in which your organisation can work with our students, including placements and live projects.