Ewch i’r prif gynnwys

Rôl ganolog i'r Brifysgol yn Eisteddfod yr Urdd

08 Mai 2019

Croseo sign at Urdd

Mae Prifysgol Caerdydd yn amlygu sut mae’n cefnogi pobl ifanc yng Nghymru yn rhan o’i phresenoldeb yn un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop i bobl ifanc.

Mae’r Brifysgol wedi partneru ag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, a gynhelir ym Mae Caerdydd o 27 Mai tan 1 Mehefin, yn rhan o’i hymrwymiad i’r Gymraeg a diwylliant Cymru.

Bydd y Brifysgol yn cynnal cyfres o ddarlithoedd a gweithgareddau ar y Maes, yn ogystal â chefnogi rhai o’r digwyddiadau pwysicaf.

Bydd gweithgareddau ym mhabell y Brifysgol yn cynnwys darlith ar atal digartrefedd ymysg pobl ifanc, trafodaeth am Gymraeg yn y gweithle, sesiwn holi ac ateb gyda newyddiadurwyr Cymraeg newydd, a chipolwg ar fywyd fel myfyriwr meddygol.

Mae sawl gweithgaredd ymarferol i ymwelwyr iau, fel datrys posau, creu meddyginiaethau ac archwilio arteffactau o fryngaer yng Nghaerdydd.

Ar ben hynny, gall y rhai sy'n ymweld â’r babell ddarganfod pam mae gwenyn mêl yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr Cymru, dyfalu faint o boteli o waed sydd mewn corff plentyn ac ystyried sut gall deintyddiaeth helpu pobl i wenu, bwyta a siarad ac hefyd sut mae moddion yn cael eu darganfod yng nghreaduriaid y môr.

Yn ogystal â chynnal digwyddiadau a gweithgareddau, bydd y Brifysgol yn noddi seremoni uchel ei pharch, y Coroni - ar gyfer awdur y darn gorau o ryddiaith dros 4,000 o eiriau – a'r gyngerdd ar ddiwedd y digwyddiad.

Ymysg digwyddiadau pwysicaf y Brifysgol, bydd Dr Andrew Connell, o Ysgol Busnes Caerdydd a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, yn trafod sut gellir atal digartrefedd ymysg pobl ifanc.

Bydd ei ddarlith, a gynhelir ym mhabell Prifysgol Caerdydd o 11:00 ddydd Sadwrn 1 Mehefin, yn seiliedig ar ymchwil Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i’r mater sydd wedi dylanwadu ar Lywodraeth Cymru.

Mae’r uchafbwyntiau eraill yn cynnwys:

  • Cyfleoedd cyffrous i ddod i wybod mwy am brosiect Bryngaer Gudd Treftadaeth CAER, gyda bryngaer Caerau'n ganolbwynt iddo, a chael gafael mewn arteffactau 6,000 o flynyddoedd oed (pabell Prifysgol Caerdydd; dydd Mawrth 28 Mai, 09:30)
  • Cyfle i ddysgu mwy am fywyd myfyrwyr meddygaeth sy’n cael hyfforddiant ar draws Cymru gyda myfyrwyr meddygol presennol o’r Ysgol Meddygaeth (pabell Prifysgol Caerdydd; dydd Iau 30 Mai, 14:30).
  • Sesiwn holi ac ateb gyda graddedigion o’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant sy’n dechrau eu gyrfa newyddiaduraeth gyda BBC Cymru Wales, ITV Cymru Wales a Golwg (pabell Prifysgol Caerdydd; dydd Gwener 31 Mai, 11:00).
  • Bydd Ysgol y Gymraeg yn cynnal panel trafod am Gymraeg yn y gweithle a phwysigrwydd cynhyrchu graddedigion yn y maes hwn. Un o gynfyfyrwyr Ysgol y Gymraeg, Rhun ap Iorwerth AC, fydd yn cadeirio’r panel a fydd yn cynnwys Eryl Jones (Cadeirydd Gweithredol, Equinox), Nia Dafydd (Cynhyrchydd Gweithredol, Boom Cymru) a graddedigion diweddar o Ysgol y Gymraeg (pabell Prifysgol Caerdydd; dydd Gwener 31 Mai, 14:30).
  • Cewch gyfle i wrando ar hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd drwy gydol y canrifoedd gyda Dr Dylan Foster-Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg (Adeilad Pierhead; dydd Gwener 31 Mai, 15:30).
  • Dysgwch am fyw ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd (pabell Prifysgol Caerdydd; dydd Iau 30 Mai tan ddydd Sadwrn 1 Mehefin, 09:00 tan 17:00).

Eleni, cynhelir Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd, yr un lleoliad â'r Eisteddfod Genedlaethol hynod lwyddiannus yn 2018.

Mae disgwyl i fwy na 15,000 o bobl ifanc gymryd rhan mewn cystadlaethau sy'n cynnwys canu, dawnsio a pherfformio.

Mae tua 90,000 o ymwelwyr yn dod i Eisteddfod yr Urdd ac mae'n cael ei chynnal mewn lleoliad gwahanol yng Nghymru bob blwyddyn.

Bydd mynediad i'r Maes yn rhad ac am ddim a bydd ffi am fynd i'r prif Bafiliwn a’r rhagbrofion.

2009 yw'r tro diwethaf i Eisteddfod yr Urdd ymweld â Bae Caerdydd.

Mae rhaglen Lawn Prifysgol Caerdydd ar gael ar y dudalen hon

Rhannu’r stori hon

Darganfyddwch ragor am y cyrsiau Cymraeg i Oedolion sydd ar gael.