Ewch i’r prif gynnwys

Cymru: Tir, Llenyddiaeth, Hanes, Dysgu

11 Tachwedd 2018

Welsh courses
Welsh courses

Dysgwch fwy am Gymru yn 2019 gyda detholiad o gyrsiau rhan-amser i oedolion i'ch diddori ac ysbrydoli.  Cynhelir y cyrsiau unwaith yr wythnos (dros gyfnod o 10 wythnos) yng nghanol Caerdydd, ac mae'r teitlau'n cynnwys:

Mae cyrsiau ychwanegol ar gael.  I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i www.cardiff.ac.uk/learn neu ffoniwch ni ar 029 2087 0000 i gael copi o’n prosbectws.  Rydym yn annog myfyrwyr i gofrestru cyn dyddiad dechrau’r cwrs i gadw eu lle. Mae maes parcio am ddim i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar ein cyrsiau.

Rydym hefyd yn cynnig darlithoedd cyhoeddus AM DDIM a fydd o ddiddordeb i drigolion lleol:

Does dim angen cofrestru ar gyfer y darlithoedd ymlaen llaw, dim ond mynd yno ar y noson. Mae’r darlithoedd yn dechrau am 19.15.

Addysg Barhaus a Phroffesiynol, 21-23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd CF24 4AG

www.cardiff.ac.uk/learn 029 2087 0000

Rhannu’r stori hon