Ewch i’r prif gynnwys

Treth Tir Gwag

18 October 2018

Mark Drakeford delivering Breakfast Briefing

Mae cynulleidfa o wneuthurwyr polisi, ymarferwyr busnes a rhanddeiliaid eraill wedi clywed sut mae tryloywder yn allweddol ar gyfer datblygu polisi treth Cymru yn y diweddaraf yng Nghyfres Briffio Brecwast Ysgol Busnes Caerdydd.

Rhoddodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford ddiweddariad i arweinwyr busnes ar gynlluniau i Gymru geisio pwerau newydd i gyflwyno treth tir gwag yn y digwyddiad gorlawn ar 18 Hydref 2018 yn yr Ystafell Addysg Weithredol.

Amlinellodd Mr Drakeford y broses o brofi Deddf Cymru 2014, sy'n galluogi Llywodraeth Cymru i gynnig syniadau newydd o ran treth mewn meysydd o gyfrifoldebau datganoledig.

Trafodaeth gyhoeddus

Dewiswyd treth tir o restr fer o bedwar syniad treth i brofi Deddf Cymru, yn dilyn trafodaeth gyhoeddus ar syniadau treth newydd y llynedd.

Gellid defnyddio'r mesurau i atal pobl rhag bancio tir ac annog datblygu mwy amserol ar safleoedd gwag i fodloni'r gofynion tai cynyddol yng Nghymru.

Meddai Mr Drakeford: “Rydym ni ar hyn o bryd yn gweithio ar broses o drosglwyddo pwerau o lywodraeth y DU i Gymru.

“Rydym ni'n gobeithio dechrau trafod gyda Thrysorlys EM dros y misoedd nesaf, gyda golwg ar sicrhau'r pwerau yn y Flwyddyn Newydd. Ar ôl y cyfnod hwn, gallwn ddechrau datblygu polisi'n fwy ffurfiol.”

Datblygu ac adfywio

Nid syniad newydd yw treth ar dir gwag. Mae trethi eiddo wedi'u defnyddio i annog datblygu ac adfywio ar draws y byd.

Mae ardoll safleoedd gwag Gweriniaeth Iwerddon yn cynnig pwynt cyfeiriol defnyddiol ar gyfer gweld sut y gallai treth tir gwag weithio yng Nghymru.

Ychwanegodd Mr Drakeford: “Rwyf i'n ymrwymo i sicrhau bod ein polisi treth yn cael ei ddatblygu mewn modd agored a thryloyw a dyna pam rydym ni wedi cael - ac yn parhau i gael - trafodaethau adeiladol gyda rhanddeiliaid...”

“Dim ond drwy'r cydweithio hwn y gallwn ni sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion heb osod unrhyw faich diangen ar ddatblygwyr a pherchnogion tir cyfrifol.”

Mark Drakeford AC Ysgrifennydd Cyllid

Rhwydwaith yw’r gyfres Briffio Brecwast Addysg Weithredol sy’n galluogi cysylltiadau busnes i gael rhagor o wybodaeth am y gwaith ymchwil diweddaraf a datblygiadau allweddol gan bartneriaid diwydiannol.

Os nad oeddech yn gallu dod, edrychwch ar ein ffrwd fyw o’r digwyddiad.

Cynhelir y briffio nesaf, y Pos Cynhyrchedd Prydeinig Mawr, ar 13 Tachwedd 2018 dan arweiniad yr Athro Andrew Henley.

Rhannu’r stori hon

Enabling our business contacts to find out more about latest business research and key developments from industry partners and practitioners.