Ewch i’r prif gynnwys

Technoleg ariannol yw’r dyfodol

12 Medi 2018

Man delivering lecture

Mae gweithwyr proffesiynol o fusnesau a’r byd academaidd wedi dysgu sut mae banciau’n defnyddio technoleg er mwyn diwallu anghenion sy’n datblygu eu cwsmeriaid yng nghyfres briffio dros frecwast Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae mwy a mwy o gynnyrch a gwasanaethau ariannol yn cael eu digido wrth i gwsmeriaid gael eu talu i’w cyfrifon personol yn uniongyrchol, defnyddio ffyrdd o dalu digyffwrdd ar gyfer nwyddau a gwasanaethau, sefydlu debydau uniongyrchol ar gyfer tanysgrifiadau ac mae sieciau bron wedi diflannu’n llwyr.

Oherwydd y tueddiadau hyn, mae banciau a darparwyr eraill yn hyrwyddo technoleg ariannol, neu ‘fintech’, gan greu rhaglenni cyflymu a thimau arloesi i ymateb i’r gwaith o ddarparu cynnyrch a gwasanaethau ariannol o safbwynt digidol.

Busnesau technoleg

Dywedodd Steve Chown, Rheolwr Arloesedd Entrepreneuraidd yn NatWest: “Rwy’n credu, mewn gwirionedd, mai busnesau technoleg yw’r rhan fwyaf o fusnesau gwasanaethau ariannol heddiw.

“Wrth i ymddygiad defnyddwyr newid, rydym yn canolbwyntio’n fwy ar dechnoleg oherwydd yn syml, nad yw pethau megis canghennau yn cael eu defnyddio.”

Mae Steve, sydd wedi treulio’r 25 mlynedd diwethaf ym maes bancio, bellach yn gyfrifol am raglenni cyflymu technoleg ariannol NatWest.

Gwnaeth ei gyflwyniad olrhain esblygiad technoleg ariannol o’r cyfnod y cafodd gwasanaethau eu cyflwyno gan Monzo a Revolut a ddeilliodd o’r awydd am fwy o gystadleuaeth yn dilyn yr argyfwng ariannol, i fancio agored, block chain a defnyddio cudd-wybodaeth artiffisial heddiw.

“Oherwydd bod pethau megis bancio agored yn cael eu defnyddio mwy a mwy, bydd technoleg yn gwella’r pethau ychwanegol y gall gwasanaethau ariannol ddweud wrthych. Ydych chi’n talu gormod am eich trydan? A oes gan eich darparwr gwasanaeth ffôn symudol gynnig newydd? A yw eich aelodaeth campfa yn rhy ddrud?”

Steve Chown Rheolwr Arloesedd Entrepreneuraidd yn NatWest

“Felly yn y dyfodol, byddwn yn gweld technoleg ariannol yn defnyddio eich data i ddadansoddi’r hyn rydych yn ei wneud a beth rydych chi’n ei wario.”

Lynq-ed in

I ddangos rhaglen technoleg ariannol ar waith, gwnaeth Steve orffen ei gyflwyniad drwy gyflwyno ei gydweithiwr, Sina Yamani, Rheolwr Gyfarwyddwr Lynq, un o brosiectau technoleg ariannol NatWest.

Dywedodd Sina, sydd wedi graddio o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd: “Mae technoleg yn gwneud pethau llawer yn fwy syml, yn haws i’w defnyddio, llawer yn fwy hyblyg, a’r nod yn y pendraw yw gwella profiad y defnyddiwr.

“Er enghraifft, mae rhaglen Lynq yn ei wneud yn llawer yn fwy rhad i fusnesau weithredu oherwydd ei bod yn cysylltu gwahanol fathau o ddarparwyr gwasanaethau a rhaglenni mewn un man...”

“Felly mae cwmnïau mwy newydd gyda chynhyrchion gwell yn cymryd lle hen wasanaethau a oedd yn araf, yn aneffeithlon ac yn ddrud.”

Sina Yamani Rheolwr Gyfarwyddwr Lynq

Rhwydwaith yw’r gyfres Briffio Brecwast Addysg Weithredol sy’n galluogi cysylltiadau busnes i gael rhagor o wybodaeth am y gwaith ymchwil diweddaraf a datblygiadau allweddol gan bartneriaid diwydiannol.

Os nad oeddech yn gallu dod, edrychwch ar ein ffrwd fyw o’r digwyddiad.

Cofrestrwch yn awr ar gyfer ein briff nesaf ar 18 Hydref 2018, lle bydd Mark Drakeford AC yn amlinellu’r hyn y bydd y Dreth Tir Gwasg yn ei olygu i Gymru.

Rhannu’r stori hon

Galluogi ein cysylltiadau ym maes busnes i gael gwybod rhagor gan bartneriaid ac ymarferwyr yn y diwydiant am yr ymchwil ddiweddaraf a datblygiadau allweddol.