Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio gyda byd diwydiant i leihau'r peryglon y mae morwyr yn eu hwynebu

13 Awst 2018

Container ship

Mae ymchwil arloesol sydd wedi datgelu llawer o broblemau sy'n tanseilio diogelwch morwyr yn uniongyrchol ac yn uniongyrchol yn cael ei defnyddio i gyflwyno newidiadau yn y diwydiant.

Mae ymchwil gan yr Athro Helen Sampson o'r Ganolfan Ymchwil Ryngwladol i Forwyr (SIRC) ym Mhrifysgol Caerdydd wedi darganfod cyfyngiadau yn nyluniad cyfarpar achub bywyd gorfodol sy'n tanseilio ei effeithiolrwydd mewn argyfyngau a sefyllfaoedd hyfforddi, ynghyd â thensiynau systemig yn y berthynas rhwng morwyr a gweithwyr porthladdoedd, a morwyr a staff yn eu sefydliadau eu hunain.

Yn 2018 rhoddodd un o brif gyllidwyr yr astudiaethau gwreiddiol £250,000 i Sampson i'w galluogi hi a'i thîm yn y Ganolfan i wneud mwy nag adrodd ar ganfyddiadau eu hymchwil yn unig, a chynnwys y sector morol byd-eang i gyflwyno newidiadau cadarnhaol. Bydd y gefnogaeth hael gan Sefydliad Lloyd's Register yn ariannu cyfarfodydd a gweithdai gyda rhanddeiliaid allweddol byd diwydiant megis gwneuthurwyr offer achub bywydau, ynghyd â chostau cynhyrchu deunyddiau i godi ymwybyddiaeth megis sgyrsiau fideo, canllawiau ar-lein, ac animeiddiadau fydd yn cael eu defnyddio i hyfforddi gweithwyr sy'n gweithio ar dir sych.

Mae mwy na 1.5 miliwn o bobl yn gweithio ar y môr ledled y byd, yn aml mewn amgylchiadau anodd gyda chyfnodau hir i ffwrdd o'u cartref.

Dywedodd yr Athro Sampson, sy'n gweithio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: "Yn aml mae morwyr yn cael eu hanwybyddu gan weddill y byd. Mae'n hanfodol i'r diwydiant gydweithio i wella safonau a hyfforddiant fel bod y gweithwyr hyn, sy'n chwarae rhan bwysig mewn amgylchiadau peryglus, yn cael eu diogelu ac i sicrhau nad oes neb yn manteisio arnyn nhw."

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio'n agos gyda Sefydliad Lloyd's Register a rhanddeiliaid yn y sector cargo er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau'r rhai sy'n gweithio ar y môr."

Dywedodd Dr Jan Przydatek, Cyfarwyddwr Cyswllt Ymchwil yn Sefydliad Lloyd's Register: "Mae'r Sefydliad yn credu'n gryf bod angen i ymchwil ragorol gael ei defnyddio yn y byd go iawn i gael effaith. Rydym yn falch, felly, i gefnogi gwaith pwysig Helen i wella diogelwch morwyr."

Rhannu’r stori hon

Rhagorwn mewn ymchwil ryngddisgyblaethol sydd â ffocws clir ar bolisi.