Ewch i’r prif gynnwys

Ysbrydoli cerddorion ifanc

03 Awst 2018

Students from Goresbrook School performing at Cardiff University School of Music

Yn ddiweddar, daeth disgyblion o Ysgol Goresbrook, Dagenham, ar ymweliad â’r Ysgol Gerddoriaeth ar gyfer diwrnod o weithdai a sesiynau recordio.

Ymunodd Band Mawr a Cherddorfa Jazz yr Ysgol â ni ar gyfer diwrnod o gerddoriaeth ryngweithiol gyffrous gyda myfyrwyr yn yr Ysgol Gerddoriaeth.  Bu’r myfyrwyr yn mwynhau perfformiad anffurfiol gan ensemble staff a myfyrwyr yr Ysgol Gerddoriaeth, ‘Infamous 5’, teithiau o amgylch cyfleusterau’r Ysgol ac Undeb y Myfyrwyr, darlith gan Dr Dan Bickerton, a gweithdy gwaith byrfyfyr cyffrous dan arweiniad y myfyriwr MA Matthew Lush, a chan gynnwys myfyrwyr Cerddoriaeth cyfredol o bob grŵp blwyddyn.

Students from Goresbrook Primary perform at Cardiff University School of Music

Trefnwyd y digwyddiad gan Dr Dan Bickerton, Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig, mewn cydweithrediad ag Alex Davis, un o’n cyn-fyfyrwyr, sydd bellach yn Athro Arbenigol yn y Celfyddydau Perfformio yn Goresbrook. Graddiodd Alex gyda gradd BMus yn 2015, a chwblhaodd ei MA mewn Cerddoriaeth yn 2017.

O dan arweiniad Alex, mae Ysgol Goresbrook wedi ffurfio cyfres o ensemblau jazz a luniwyd i gyflwyno pob disgybl i berfformiad offerynnol, ac yn ddiweddar dyfarnwyd grant iddynt gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber i gynorthwyo eu perfformiadau cerddoriaeth. Roedd yr holl fyfyrwyr a fu’n rhan o’r diwrnod yn dod o Flynyddoedd 7 ac 8, ac wedi bod yn chwarae eu hofferynnau am lai na blwyddyn.

Students from Goresbrook School performing music with student Matt Lush at Cardiff University School of Music

Daeth y diwrnod i ben gyda recordiad o EP sy'n cynnwys Ensembles Jazz Goresbrook, dan oruchwyliaeth Chris Davis a raddiodd yn ddiweddar (BMus 2018) a Rheolwr Technegol yr Ysgol, Mr Andrew Mabey.

Ar ôl y digwyddiad, dywedodd Alex Davis: "Rhoddodd Prifysgol Caerdydd gyfle anhygoel i ni roi blas o fywyd gwaith cerddor i’n myfyrwyr.  Roedd y broses recordio yn broffesiynol, a chafodd y myfyrwyr gyfle i berfformio a gweithio mewn gofod perfformio dilys.  I fyfyrwyr oedd yn dal yn eu blwyddyn gyntaf o ddysgu cerddorol, roedd hwn yn gyfle unwaith mewn oes."

Dywedodd dau o’r myfyrwyr ddaeth ar yr ymweliad:

"Roedd yn brofiad gwych perfformio mewn stiwdio recordio go iawn ac yn anhygoel gweld yr opsiynau fydd o mlaen i." (Jack, blwyddyn 8, sacsoffon)

“Roedd Prifysgol Caerdydd yn anferth! Mae’r daith wedi fy ysbrydoli i wneud cymaint mwy o gerddoriaeth; roedd yn gymaint o hwyl cael defnyddio’r cyfleusterau.”  (Victoria, Blwyddyn 7, sacsoffon)

Daniel Bickerton

Rwy’n falch iawn o’r cydweithio llwyddiannus rhwng Ysgol Goresbrook ac Ysgol Gerddoriaeth Prifysgol Caerdydd. O gofio mai dim ond ers rhyw 11 mis mae disgyblion Goresbrook wedi bod yn perfformio, roedd y cyfle rhyfeddol a grewyd gan Alex i’r myfyrwyr hyn yn ysgubol, fel yr oedd y safon a gyflawnwyd eisoes. Roedd yn bleser cael bod yn rhan o'u taith gerddorol a chyflwyno cerddorion ifanc i fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dr Daniel Bickerton, Lecturer, UG Examinations Convenor & Deputy Admissions Tutor

"Yr oeddwn wrth fy modd yn gweld ein myfyrwyr yn cymysgu ac yn gweithio mor dda i gefnogi ensembles Goresbrook. Rwy’n gobeithio y byddwn ni’n gallu parhau â’r bartneriaeth hon yn y dyfodol agos.  Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran!”

Rhannu’r stori hon

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau gwe yr Ysgol.