Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect llywodraethu'r UE gwerth €4.5m yn mynd rhagddo

2 Awst 2018

Euro sign in front of skyscrapers

Mae dau academydd o Ysgol Busnes Caerdydd yn rhan o gonsortiwm rhyngwladol o ymchwilwyr, ledled Ewrop, fydd yn cael €4.5m o gyllid i astudio sut mae Ewrop yn cael ei lywodraethu.

EU Emblem

Fel rhan o'r prosiect tair blynedd a hanner bydd yr Athro Martin Kitchener a'r Athro Rachel Ashworth yn cydweithio â naw o bartneriaid, gan gynnwys prifysgolion, bwrdeistrefi, a chwmnïau preifat o chwe gwladwriaeth yn Ewrop; y DU, Ffrainc, yr Iseldiroedd, Denmarc, Croatia a Slofenia.

Bydd yr arian, a ddyfarnwyd gan raglen ymchwil ac arloesedd Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd, yn cael ei ddefnyddio i archwilio ffyrdd y gall y cyhoedd gymryd rhan yn y gwaith o lywodraethu gwasanaethau cyhoeddus ledled Ewrop, gan gynnwys defnyddio technolegau digidol.

Portrait of Professor Martin Kitchener
Professor Kitchener has pioneered a unique public value strategy which seeks to deliver social improvement alongside economic development

Meddai’r Athro Martin Kitchener, Deon Ysgol Busnes Caerdydd: “Mae'n bleser cael bod yn rhan o brosiect uchelgeisiol sydd wedi'i gymeradwyo gan raglen Horizon 2020...”

“Prosiectau fel hyn yw conglfaen ein strategaeth gwerth cyhoeddus. Maent yn cynnig manteision cymdeithasol yn ogystal â rhai economaidd, drwy fynd i'r afael â'r problemau anodd y mae'r gymdeithas gyfoes yn eu hwynebu.”

Yr Athro Martin Kitchener Athro Rheolaeth a Pholisi’r Sector Cyhoeddus

“Pa ffordd well i archwilio'r egwyddor hon na chwilio am ffyrdd y gall dinasyddion gymryd rhan yn y gwaith o lywodraethu ein gwasanaethau cyhoeddus?”

Ymchwil bwysig a chyffrous

Bydd y prosiect ymchwil, sydd wedi'i arwain gan Brifysgol Northumbria, yn archwilio arloesedd a chreadigrwydd yn sector diwylliannol a threftadaeth Ewrop, gan gynnwys amgueddfeydd ac orielau celf sydd wedi eu hariannu'n gyhoeddus.

Bydd yn archwilio sut mae'r sefydliadau hyn wedi ymateb i newidiadau cyfoes nid yn unig i oroesi ond, mewn llawer o achosion, i ffynnu, er gwaethaf yr hinsawdd newidiol.

Dean Professor Rachel Ashworth option 2
Professor Rachel Ashworth will become the Dean of Cardiff Business School from September 2018

Ychwanegodd yr Athro Rachel Ashworth, Pennaeth adran Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliadau Ysgol Busnes Caerdydd: “Mae Martin a minnau wrth ein bodd i gael y cyfle hwn i ymuno â chydweithwyr o ledled yr UE i weithio ar brosiect ymchwil mor bwysig a chyffrous.”

Dechreuodd gwaith ar y prosiect, o'r enw ‘Understanding the transformation of European public administrations’, ym mis Mai.

Rhannu’r stori hon

Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn ymgorffori ein strategaeth gwerth cyhoeddus ar draws ein hymchwil, ein dysgu a'n llywodraethu.