Ewch i’r prif gynnwys

Golau gwyrdd i Gyflymydd Arloesedd Data £3.5m

19 Mehefin 2018

Statistics illustration

Bydd Cyflymydd Arloesedd Data £3.5m newydd yn gweithio gyda busnesau Cymru i droi ymchwil gwyddorau data a dadansoddi yn gynhyrchion a phrosesau’r dyfodol.

Mae'r Cyflymydd wedi'i gyllido'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop  (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru sy'n ymuno â Phrifysgol Caerdydd i ddatblygu'r prosiect.

Nod y Cyflymydd Digidol yw trosglwyddo gwybodaeth gwyddorau data a dadansoddi o Brifysgol Caerdydd i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Bydd y cyllid yn helpu ymchwilwyr i weithio ar brosiectau cydweithredol gyda chwmnïau’n arbenigo mewn TGCh a seibr-ddiogelwch, deunyddiau uwch, ynni ac eco-arloesi.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates: "Rwyf i'n falch fod Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r Cyflymydd Arloesedd Data cyffrous hwn fydd yn pontio'r cyswllt rhwng ymchwil a busnes er mwyn i gwmnïau ar lawr gwlad elwa o ymchwil arloesol sy'n torri tir newydd yng Nghymru.

Mae'r Cyflymydd yn cyd-fynd â'n Cynllun Gweithredu Economaidd a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr sy'n gosod ymagwedd 'Llywodraeth gyfan' glir at roi hwb cryf i fusnesau uchel dechnoleg y dyfodol.

“Bydd y £1.86 o'r ERDF drwy Lywodraeth Cymru yn helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i ffynnu. Bydd yn creu swyddi gwyddorau data ansawdd uchel ac yn helpu i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau cyffrous newydd y gellir eu defnyddio yng Nghymru a thrwy'r byd."

Bydd Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd yn recriwtio wyth o wyddonwyr data medrus i roi cychwyn i'r prosiect yr hydref hwn.

Dywedodd cyd-gyfarwyddwr y Cyflymydd Arloesedd yr Athro Roger Whitaker, Deon Ymchwil y Coleg ac Athro Deallusrwydd Gyfunol: "Bydd y Cyflymydd yn helpu i fanteisio ar gyfle cynyddol ar gyfer gwell ecsbloetio economaidd ar ddadansoddi ar sail data a deallusrwydd peiriant mewn busnesau, gan ddefnyddio ymagwedd wedi'i thargedu sy'n cyd-fynd â chryfderau'r sector yng Nghymru, gan gynnwys TGCh a seibr-ddiogelwch; Deunyddiau Uwch; Ynni ac eco-arloesi."

Ychwanegodd cyd-gyfarwyddwr y Cyflymydd Dr Pete Burnap: "Bydd y Cyflymydd yn llenwi bwlch yn yr 'ecosystem gwyddorau data' yng Nghymru. Mae cynlluniau'n bodoli i gefnogi cymwysterau israddedig, mentora graddedigion, a helpu busnesau mwy o faint i brynu arbenigedd. Ond nid oes darpariaeth yn bodoli ar hyn o bryd i adeiladu ymwybyddiaeth, capasiti a sgiliau Gwyddorau Data'n systematig gyda busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Nid oes gan y busnesau hyn yr un raddfa o adnoddau â’r sector cyhoeddus neu gwmnïau mawr i 'dreialu' ffyrdd newydd o weithio, neu fuddsoddi mewn trawsnewidiad busnes nad yw wedi'i brofi ar sail gwyddorau data. Bydd y Cyflymydd yn ceisio llenwi'r bwlch hwn."

Lleolir y Cyflymydd, y disgwylir iddo gael ei lansio ym mis Tachwedd, yn Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data Prifysgol Caerdydd.

Rhannu’r stori hon

Yma, cewch wybod sut mae ein rhagoriaeth ym meysydd ymchwil, trosglwyddo technoleg, datblygu busnesau a mentrau myfyrwyr, yn arwain ein gweledigaeth.