Ewch i’r prif gynnwys

Prawf Hyfedredd Iaith yn y Japaneeg

Rydym yn ganolfan arholi sy'n cynrychioli Sefydliad Japan ar gyfer y Prawf Hyfedredd Iaith yn y Japaneeg (JLPT).

Mae'r JLPT yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer y siaradwyr hynny nad yw Japaneeg yn iaith gyntaf iddynt ac rydym yn cynrychioli Sefydliad Japan wrth gynnig y cymhwyster hwn.

Mae ardystiad JLPT yn cynnig amrywiol fanteision. Yn Japan, caiff ei ddwyn i ystyriaeth ar gyfer rhoi triniaeth ffafriol wrth fewnfudo ac fe’i ystyrir yn gymhwyster ar gyfer amryw o wahanol arholiadau cenedlaethol. Y tu allan i Japan, fe'i ddefnyddir yn eang o ran bod yn gredydau ysgol, ardystio graddio, sgrinio swyddi ac ar gyfer dyrchafiadau, yn ogystal ag ar gyfer amrywiaeth o gymwysterau cenedlaethol.

Yng nghanllaw y JLPT 2023 ceir gwybodaeth gyffredinol bellach yn ogystal â manylion ynghylch y cymhwysedd ieithyddol sydd ei angen ar gyfer pob lefel a sut y bydd eich prawf yn cael ei sgorio.

Ffioedd arholiadau ac amserlen

Mae ffioedd arholiadau yn berthnasol i ymgeiswyr mewnol ac allanol. Cynhelir arholiadau 2023 ddydd Sul 3 Rhagfyr 2023 ac mae'r cofrestriad yn agor am 09:00 ar 31 Awst. Bydd ceisiadau yn cael eu prosesu o 4 Medi 2023.

Os oes angen addasiadau arbennig arnoch chi, sicrhewch eich bod yn ticio’r blwch ar y ffurflen gais.

Sut i ymgeisio

Mae'r cofrestru bellach ar gau. Mae pob lefel yn llawn.

Cysylltu â ni

JLPT Cardiff Test Centre