Ewch i’r prif gynnwys

Cymerwch ran

Mae’n hawdd cymryd rhan yn yr astudiaeth a bydd yn ein helpu i ddeall sut i gasglu tystiolaeth am effaith genynnau a’r amgylchedd ar les meddyliol pobl ifanc yn y dyfodol.

Photograph of two boys writing in school

Rhesymau dros gymryd rhan

Amcangyfrifir bod 1 o bob 5 person ifanc yn dioddef o broblemau fel iselder neu orbryder. Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar addysg, perthnasoedd a lles pobl ifanc.

Photograph of a research assistant guiding three children on how to provide a saliva sample

Sut mae'n gweithio

Os byddwch chi a'ch plentyn yn cytuno i gymryd rhan, yna bydd ein tîm yn cymryd sampl DNA pan fyddwn yn ymweld â'ch ysgol ac yn cyflwyno gweithdy gwyddoniaeth DNA.

Photograph of a woman putting a barcode sticker on a test tube

Beth fydd yn digwydd nesaf

Hoffem gael eich caniatâd i gysylltu gwybodaeth enetig eich plentyn â gwybodaeth am les meddyliol.

Woman using pink smart phone

Cael cymorth

Pwy y dylech gysylltu â nhw os ydych yn poeni am iechyd meddwl eich plentyn.