Ewch i’r prif gynnwys

Cymerwch ran

Mae’n hawdd cymryd rhan yn yr astudiaeth a bydd yn ein helpu i ddeall sut i gasglu tystiolaeth am effaith genynnau a’r amgylchedd ar les meddyliol pobl ifanc yn y dyfodol.

Rhesymau dros gymryd rhan

Amcangyfrifir bod 1 o bob 5 person ifanc yn dioddef o broblemau fel iselder neu orbryder. Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar addysg, perthnasoedd a lles pobl ifanc.

Sut mae'n gweithio

Os byddwch chi a'ch plentyn yn cytuno i gymryd rhan, yna bydd ein tîm yn cymryd sampl DNA pan fyddwn yn ymweld â'ch ysgol ac yn cyflwyno gweithdy gwyddoniaeth DNA.

Beth fydd yn digwydd nesaf

Hoffem gael eich caniatâd i gysylltu gwybodaeth enetig eich plentyn â gwybodaeth am les meddyliol.

Cael cymorth

Pwy y dylech gysylltu â nhw os ydych yn poeni am iechyd meddwl eich plentyn.