Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru

Mae angen cymaint o blant â phosibl i gymryd rhan yn yr astudiaeth.

Os hoffai eich plentyn gymryd rhan yn yr astudiaeth, e-bostiwch MAGES@caerdydd.ac.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • enw rhiant
  • rhif cyswllt
  • enw ysgol y plentyn.

Byddwn yn trefnu galwad gyda chi i drafod yr astudiaeth yn fanylach a chyfranogiad eich plentyn.

Hysbysiad preifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Gallwch dynnu’r cydsyniad hwn yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r tîm MAGES.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data personol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).