Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae Arsyllfa Llyn Brianne yn un o'r prosiectau dalgylch hynaf yn y byd. Mae'r arsyllfa'n ffynhonnell allweddol ar gyfer tystiolaeth a chyngor polisi am ecosystemau afonydd.

Asideiddio

Asideiddio

Asesu effaith glaw asid ar afonydd yr ucheldiroedd.

Newid byd-eang

Newid byd-eang

Deall effaith newid hinsawdd byd-eang ar ddŵr croyw.

Defnydd tir

Defnydd tir

Archwilio effeithiau defnydd tir ar ecosystemau nentydd.

Gwasanaethau'r Ecosystem

Gwasanaethau'r Ecosystem

Rydym yn cymryd rhan flaenllaw yn cynhyrchu gwaith ymchwil am wasanaeth ecosystemau.

Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth

Mae ein hymchwil yn cwmpasu amrywiaeth eang o organebau.