Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth

Ers ei sefydlu yn 1981, mae Arsyllfa Llyn Brianne bellach yn un o'r prosiectau dalgylch hynaf yn y byd.

Mae'r safle yn nodweddiadol o ecosystemau dŵr croyw. Wedi'i sefydlu'n wreiddiol i archwilio glaw asid, mae'r Arsyllfa wedi cynhyrchu ymchwil arloesol am effeithiau defnydd tir, llygredd a newid byd-eang am fioamrywiaeth nentydd, gweithgareddau ecolegol a gwasanaethau'r ecosystem.

Mae safleoedd ymchwil ecolegol tymor hir fel safle Llyn Brianne, yn angenrheidiol i ddeall newid amgylcheddol a datrys yr heriau a wynebir gan yr amgylchedd a chymdeithas. Drwy ei gwyddoniaeth safonol, mae'r Arsyllfa yn cefnogi ymchwilwyr, rheolwyr tir, elusennau amgylcheddol, sefydliadau statudol a chymunedau i ddefnyddio'r asedau naturiol hyn yn gall ac ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

Afonydd rhaeadrol arbrofol yn Llyn Brianne.

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gael i staff, myfyrwyr a chydweithwyr.

Team of researchers adding leaves to a stream as part of an experiment

Pobl

Prif gysylltiadau ar gyfer Arsyllfa Llyn Brianne.

Map of UK rivers

Partneriaid a noddwyr

Mae ymchwil dŵr croyw ar safle Llyn Brianne yn elwa wrth i ni gydweithio ar arbrofion gyda chyfleusterau partner a chasglu data o safleoedd maes cysylltiedig.