Ewch i’r prif gynnwys

Arsyllfa Llyn Brianne

Mae arsyllfa Llyn Brianne yng nghanolbarth Cymru ymhlith un o'r prosiectau dalgylch hynaf yn y byd.

Mae arsyllfa Llyn Brianne yng nghanolbarth Cymru ymhlith un o'r prosiectau dalgylch hynaf yn y byd. Ers dros dri degawd mae'r Arsyllfa wedi bod yn ffynhonnell allweddol ar gyfer cyngor tystiolaeth a pholisi ynglŷn ag ecosystemau afonydd.

Mae'r arsyllfa'n ffynhonnell allweddol ar gyfer tystiolaeth a chyngor polisi am ecosystemau afonydd.

Mae'r arsyllfa wedi cynhyrchu ymchwil arloesol am effeithiau defnydd tir, llygredd a newid byd-eang am fioamrywiaeth nentydd, gweithgareddau ecolegol a gwasanaethau'r ecosystem.

Rydym yn croesawu cyfleoedd i gydweithio gyda sefydliadau partner newydd ac ymchwilwyr.