Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Canolfan sydd ar flaen y gad ar gyfer addysgu ac ymchwil ym maes y cyfryngau.

Cyrsiau

Mae ein cyrsiau’n cyd-fynd â meysydd cyfredol y cyfryngau byd-eang.

Ymchwil yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Wrth wraidd ein hymchwil, ceir ymrwymiad i gyflwyno gwaith o safon uchel sy'n cyfrannu at drafodaethau cymdeithasol cyfoes.

Mae gwybodaeth yn olau llachar: Cymrawd Er Anrhydedd Newydd a chyn-fyfyriwr newyddiaduraeth Laura Trevelyan a draddododd araith Cymrodyr Er Anrhydedd 2022 i ddosbarth graddio 2020.
Mae tiwtor yn eistedd wrth ymyl myfyriwr sy'n gweithio ar gyfrifiadur.

Amdanom ni

Rydym yn un o’r sefydliadau gorau yn y DU ar gyfer addysgu a gwaith ymchwil y cyfryngau, sy'n helpu i lywio meysydd cyfathrebu, y cyfryngau rhyngwladol a newyddiaduraeth.

Myfyriwr gwrywaidd yn eistedd wrth ddesg yn edrych trwy lyfr.

Ein lleoliad

Rydym yn Adeilad Bute, sydd mewn lleoliad cyfleus ac ergyd carreg o brif adeilad y Brifysgol a chanol y ddinas.

Dau fyfyriwr yn edrych ar sgrin gliniadur mewn llyfrgell.

Cyfleusterau

Rydym yn darparu amgylchedd cyflawn er mwyn sicrhau bod gan ein myfyrwyr yr holl gymorth technolegol sydd ei angen arnynt.