Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodyr gwadd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn denu ysgolheigion ac arweinwyr diwydiant sy'n gweithio gyda ni am gyfnodau byr o amser.

Gall ysgolheigion sy'n ymweld gyfrannu at ein hymchwil, ein haddysgu, darparu ymgynghoriad a mewnwelediad i ddatblygiad ein rhaglenni gradd neu ddatblygu eu hastudiaethau eu hunain.

Ein cymrodyr

Alex Aiken

Alex Aiken is an Executive Director for Government Communication. He focuses on security and international communication issues and leads the Cabinet Office communication team. He also oversees government campaigns on the Union and ‘Levelling

Alex Aiken

Alex Aiken yw Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaeth Cyfathrebu Llywodraeth y DU. Mae'n canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â diogelwch a chyfathrebu rhyngwladol ac yn arwain Tîm Cyfathrebu Swyddfa'r Cabinet. Mae hefyd yn goruchwylio ymgyrchoedd Llywodraeth y DU ar yr Undeb a 'Ffyniant Bro'. Cafodd ei benodi ym mis Rhagfyr 2012, ac roedd yn gyfrifol am greu Gwasanaeth Cyfathrebu Llywodraeth y DU a datblygu ymgyrchoedd traws-lywodraethol.

Rhwng 2012 a 2021, Alex oedd Pennaeth Proffesiynau Gwasanaeth Cyfathrebu Llywodraeth y DU. Yn rhan o’r swydd honno, roedd yn gyfrifol am strategaeth gyfathrebu Llywodraeth y DU a rheoli Tîm Cyfathrebu cyfunol Swyddfa’r Prif Weinidog a Swyddfa’r Cabinet.

Rhwng 2000 a 2012, Alex oedd Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Strategaeth Cyngor Dinas San Steffan. Yn rhan o’r swydd honno, arweiniodd y Tîm Polisïau, y Tîm Gwasanaethau Aelodau a’r Tîm Cyfathrebu. Roedd yn rhan o’r grŵp a oruchwyliodd y gwaith o roi’r rhaglen Cydwasanaethau Tair Bwrdeistref ar waith. Sefydlodd hefyd yr asiantaeth Westco Communications, sy’n gweithio ar ran cleientiaid ledled y DU yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Cyn ymuno â Chyngor Dinas San Steffan, bu'n gweithio ym maes cyfathrebu gwleidyddol.

Yn flaenorol, Alex oedd Ysgrifennydd Cenedlaethol LGcommunications ac Is-gadeirydd Cyngor y Gymdeithas ar gyfer Ymgynghorwyr Cysylltiadau Cyhoeddus (PRCA). Mae’n un o Gymrodyr y Sefydliad Siartredig ar gyfer Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR) a’r PRCA.

Rod Cartwright

Rod yw Pennaeth Rod Cartwright Consulting – cwmni ymgynghorol ym maes cyfathrebu strategol, a sefydlwyd ddiwedd 2019, sy’n ceisio gwella parodrwydd dynol, gwydnwch sefydliadol a pherfformiad busnes.

Yn ystod cyfnod o fwy na 25 mlynedd ym maes cysylltiadau cyhoeddus, mae wedi dal swyddi uchel iawn eu statws yn Ketchum, Hill+Knowlton Strategies a GCI, sydd ymhlith y deg asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus orau yn y byd. Rod oedd un o bartneriaid a Chyfarwyddwr Ymarfer Corfforaethol Byd-eang Ketchum cyn ymuno â Text100 (Archetype, erbyn hyn) i ddal swydd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol – Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica.

Mae gan Rob enw da’n rhyngwladol am fod yn arbenigwr ym maes cyfathrebu mewn argyfwng, ac mae ganddo brofiad o fod ar y rheng flaen wrth ymateb i argyfyngau, sy’n cynnwys diflaniad awyren MH370 Malaysia Airlines. Mae’n cadeirio Grŵp Arbenigol Cymdeithas Cyfarwyddwyr Cyfathrebu Ewrop ar Gyfathrebu mewn Argyfwng a Chyfleu Risgiau. Mae hefyd yn Gynghorydd Arbennig i Rwydwaith Cyfathrebu mewn Argyfwng CIPR.

Roedd Rod yn gyn-aelod o Fwrdd y PRCA. Rod hefyd oedd Cadeirydd ei Phwyllgor Materion Cyhoeddus a Dirprwy Gadeirydd ei Thasglu Cyfathrebu Byd-eang ar gyfer COVID-19. Roedd yn aelod o’i Phwyllgor Ymarfer Proffesiynol ar gyfer yr helynt a oedd yn gysylltiedig â Bell Pottinger. Erbyn hyn, mae’n eistedd ar ei Phwyllgor Llywio/Rhwydwaith Cymorth Cyfathrebu Wcráin ICCO.
Yn 2020, enillodd ‘Gwobr Seren Arian’ gyntaf Fforwm Cyfathrebu’r Byd yng Ngwobrau Cyfathrebu Davos. Mae’r wobr yn cydnabod ymarferydd dros 50 oed sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at ymarfer ym meysydd cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu ac sy’n parhau i wneud hynny.

Arianna Bussoletti

Arianna is a Ph.D. student in Social Research, Communication, and Marketing at the Department of Communication and Social Research of the University of Roma La Sapienza. She investigates the interplay between digital media usages and identity practices, with a focus on youth activism and the LGBTQ+ community. Her dissertation researches the intersections between social media usage, generational identity, and climate activism within the Roman group of FridaysForFuture.

Arianna has participated in the Italian team for the 2020 Global Media Monitoring Project and completed a training program at Unesco's Unitwin network of gender, media and ICTs. She has been a panelist for international conferences organized (among others) by the International Communication Association (ICA), the International Association for Media and Communication Research (IAMCR), and the Association of Internet Researchers (AoIR). Arianna’s research has been published in international journals such as The International Journal of Press Politics and Mediascapes.

Lisa Reutter

Lisa is a PhD fellow at the Department of Sociology and Political Science at the Norwegian University of Science and Technology. She researches the datafication of public administration with a special focus on how data driven technology alters the welfare state. Lisa is part of the interdisciplinary research project Digital Infrastructures and Citizen Empowerment (DICE). She will spend two months as a visiting PhD fellow at the Data Justice lab working on her policy analysis of Norwegian datafication policy and the various conceptual logics employed. Her research is located at the intersection between the fields of public administration, sociology and science and technology studies. Lisa is enthusiastic about communicating her research to a variety of audiences, one of the highlights of which has been producing teaching material for Norwegian high school teachers on AI and society.

Professor Emel Başturk

Emel is a Professor at the Department of Faculty of Communication Journalism, Kocaeli University, Turkey. She was awarded her PhD at Ege University, Turkey (Institute of Social Science Journalism Programme), and received the title of Associate Professor in 2008 and Professor in 2014, in the field of Communication Science. She has published in news discourse, media, and gender studies, and cyberbullying.

Emel has been Head of the Journalism Department at Kocaeli University since she came to Cardiff for a research project, and has now just commenced a one-year sabbatical at JOMEC to carry out research titled “Local press and digital transformation in the context of sustainable journalism”.

This research will be conducted with the financial support of the Scientific and Technological Research Council of Turkey and the supervision of Professor Stuart Allan.

The research includes the digital transformation of local media and especially the change brought about by the Covid-19 pandemic process; it aims to deal with media, reader, and communication education dimensions. The one year study has been designed to find answers to questions such as readers' expectations, news following habits, changing journalism practices, and how this should be reflected in journalism education from the perspective of sustainable journalism through the British example.

David Hurn

David Hurn is an award-winning photographer and a member of the world-leading cooperative, Magnum Photos. With a reputation established by his photo-reportage during the Hungarian revolution of 1956, David created some of the defining images of London in the 1960s. He also captured memorable images of late-twentieth-century America and has spent half a century documenting his native Wales, examining what the idea of culture means for people and places across the nation.

David established the famous Newport School of Documentary Photography in 1973 and ran it until 1989, training a generation of some of the most innovative and successful photographers. He is also author with the late Bill Jay of On Being a Photographer (1997), a hugely popular discussion on the experience and practice of photography. David gave his last public lecture at JOMEC on 15 February 2020 (‘Key Decisions of a Magnum Photographer’) in association with the Royal Photographic Society. On 20 October 2020 he is due to receive a Lucie Award in a ceremony at Carnegie Hall honouring achievements in photography.

Dr Mathew Charles

Dr Mathew Charles is a journalist with twenty years of experience in television, radio and print. He has worked for major news organisations, including the BBC, CNN and AFP. He is an award-winning filmmaker and has a PhD from JOMEC at Cardiff University. Currently based in Bogotá, Colombia, Mathew works as a freelance foreign correspondent for the BBC and The Telegraph. His research examines the intersection of citizenship and journalism in contexts of organised crime and conflict. He has taught on journalism and anthropology/sociology courses at Bournemouth University and Goldsmiths College, London.

Dr Prasun Sonwalkar

Dr Prasun Sonwalkar is a London-based journalist reporting the UK and Europe for various international news organisations. After a career reporting key events in India and south Asia since the early 1980s, he completed a PhD from the University of Leicester on a Commonwealth Scholarship and taught for a decade at the University of the West of England, Bristol, and Bournemouth University. He has been a Press Fellow of Wolfson College, University of Cambridge. His research on international journalism, media and political violence, journalism practice and journalism history has been published in several journals and edited collections.

Salla Tuomola

Salla Tuomola is a PhD student from the Tampere University, Finland. She will be in Cardiff for 6 months as an Erasmus+ trainee and visiting PhD student, working on the last article of her dissertation under supervision of Professor Karin Wahl-Jorgensen. In her work, she investigates public debate on refugee coverage, especially in anti-immigrant alternative media, focusing on right-wing populist rhetoric, emotions and polarization.

In Finland, she gathered the data mainly from the ’MV-lehti’ (straight translation would be the ’WTF magazine’), which has a strong right-wing populist and anti-immigrant agenda. It is a reflective online outlet based on criticism of mainstream media. In the UK, she will gather the data for her case study on the Breitbart London website, which is a comparable version of the MV-lehti.

Gulden Gursoy Ataman

Gulden Gursoy Ataman is a visiting PhD candidate and research assistant from the Journalism Department of Ankara University in Turkey. Her ongoing PhD work focuses on journalism and the production of human rights news in Turkey in the 1990s.

Past visiting fellows

Didde Elnif

Didde Elnif is a PhD scholar and journalistic lecturer from Centre for Journalism at University of Southern (SDU), Denmark. Her PhD project originated from working as a social media editor, wondering why every conversation about journalism and social media ended up focusing on generating traffic or about branding, and seldom about purpose of journalism or the actual content. In her project she explores how news media can redefine it’s use of social media – especially Facebook – to substantiate its core functioning in society, focusing on supporting and assisting deliberation, and enlightenment of the public for the public good.

Chris Peters

Chris Peters is Associate Professor of Media and Communication at Aalborg University’s Copenhagen campus, Denmark. His research investigates the changing experiences, visualities, and spatiotemporal aspects of information in a digital era, and the sociocultural transformations associated with this in everyday life. His research is especially focused on news audiences and the meanings people make from journalism in a digital era. In tandem, he weighs this against the shifting media landscape and how it forces information distributors – and the news industry specifically – to reconsider their expectations, approaches, and impact.

Dr Saara Ratilainen

Dr Saara Ratilainen is a visiting academic at the School until 9 December 2018. Saara is based at the University of Helsinki, Aleksanteri-institute where she is a Postdoctoral researcher. Currently Saara works on her research project on Russian digital media and tackles it from the perspective of technological globalization and transnational cultural flows. Her case studies include Russian web series, online fan communities and new generation of digital magazines. Saara also collaborates on Galina Miazhevich’s research project ‘A Quiet Revolution? Discursive Representations of Non-heteronormative Sexuality’. Saara’s latest publication is the special issue ‘Culture in Putin’s Russia: Institutions, Industries, Policies’ co-edited with Sanna Turoma and Elena Trubina and published in Cultural Studies (vol 32, no 5, 2018). Saara is currently finalising a special issue for Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media on women and technology in the post-Soviet context.

Sergul Tasdemir

Sergul Tasdemir is a visiting PhD fellow from the Communications Department of Galatasaray University in Turkey. After receiving her MA degree in European Studies from Sciences Po Paris, she worked for the news channel CNN Turk as a correspondent covering local and foreign news. Her ongoing PhD research focuses on Media Ethics and Cosmopolitanism in BBC World News. Meanwhile, she works as a freelance editor for the news site Journo.com, a media organization aiming to enhance the quality of journalism practices in Turkey.

Valgerður Jóhannsdóttir

Valgerður Jóhannsdóttir is the head of the master's programme in Journalism at the University of Iceland and a PhD student in journalism at Roskilde University in Denmark. Her ongoing PhD thesis focuses on the state of the news media in Iceland times of great change in the media environment.

Lu Pengcheng

Lu Pengcheng is an associate professor of School of Communication at East China Normal University. His research focuses on the history of journalism in modern China. As a visiting fellow, he is now working on a research project 'The cooperation and competition between foreign Chinese reporters and Chinese reporters', supervised by Professor Stuart Allan.

Henri Assogba

Henri Assogba is an Associate Professor of Journalism in the Department of Information and Communication at Université Laval (Quebec city – Canada). His main fields of research are the media treatment of environmental issues, environmental journalism, changes in journalistic practices, radio studies, media and democracy in French sub-Saharan Africa.

He is a regular researcher for the Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient and the Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l’information et la société. He has recently coordinated a special issue for the scientific journal Communication on the real and imagined audience of Internet professionals and co-authored the book about the impact of the digital revolution in the Quebec newspaper and printing industry.

Atiya Dar

Atiya Dar is a PhD student in the Department of Communication Studies at BZU in Multan, Pakistan. She is conducting her research on “News Media Agenda on the Environment: A Transnational Comparative Analysis of Pakistan and Britain.”  A major area of her research is a quantitative study of news framing. She has also published research articles in well-reputed journals in Pakistan. Her areas of interest are political communication, psychological effects of political talk shows and radio broadcasting.

Fozia Perveen

Fozia Perveen is a PhD student in the Department of Communication Studies at BZU in Multan, Pakistan, and completed her Master's degree in Communication Studies from BZU Multan in 2005. She works as a public relations officer and is deputy assistant director of a media monitoring unit.  She has completed a Public Affairs Qualifications Course (PAQC) from the Defence Information School, USA, and attended various public affairs workshops inland and abroad. Her PhD research topic at BZU is 'Press Military relations in Pakistan: An editorial analysis of elite Pakistani newspapers.

Dr Jaspal Kaur Sadhu Singh

Dr Jaspal Kaur Sadhu Singh, a Senior Lecturer from HELP University, Kuala Lumpur, Malaysia, is an academic with a predilection for treating the law as a living organism, Jaspal attempts to balance her interests in both traditional and emerging areas of law in Malaysia. She specialises in Legal Systems, Law of Information and Communication Technology and Media Law, particularly free speech and expression.

Professor Yun Long

Professor Yun Long was a visiting academic at JOMEC. Her paper (co-authorship) entitled Journalism and Education in China: The Reality and Challenges in Digital Era (Coauthored) was published by the special issue of the Journal of Applied Journalism & Media Studies (AJMS) in March 2016.

Associate Professor Jake Lynch

Associate Professor Jake Lynch is the Director of the Centre for Peace and Conflict Studies at the University of Sydney, an Executive Member of the Sydney Peace Foundation and a Senior Research Fellow of the School of Communication at the University of Johannesburg.

Niko Hatakka

Niko Hatakka was a visiting PhD candidate from the Centre for Parliamentary Studies at the University of Turku, Finland. Niko worked on two journal articles on the interactions of far-right online activism, populist party-communication and political journalism.

Dr Shahzad Ali

Dr Shahzad Ali was associated to Cardiff's School of Journalism, Media and Culture for the period of one year with regard to his Postdoctoral fellowship offered and funded by Higher Education Commission, Government of Pakistan under the supervision of Professor Stuart Allan.

Dr Juliane Lischka

Dr Juliane Lischka visited us from the University of Zurich in Switzerland and supported research within the news media theme of the ESRC funded project 'Digital Citizenship and Surveillance Society'.

Professor Jesús Arroyave

Professor Jesús Arroyave was a visiting scholar (funded by the University’s Incoming Visiting Fellowship Scheme). Jesús, is an Associate Professor and Director, at the School of Communication, Universidad del Norte, in Barranquilla, Colombia.

Ariadna Fernandez-Planells

Ariadna Fernandez-Planells a visiting research fellow and PhD student from Pompeu Fabra University in Barcelona. Prior to that, she worked as a journalist in the Spanish Public Television.

Laura Basu

Laura Basu was a Marie Curie Research Fellow at Cardiff School of Journalism, Media and Culture. She holds a PhD from Utrecht University, where she has also been a postdoctoral fellow. She has held visiting fellowships at the University of Melbourne, La Trobe University and the University of Toulouse.

Her current research is about the twists and turns in the media coverage of the 2008 global financial crisis and subsequent economic turmoil around the world.

Mads Møller Andersen

Mads Møller Andersen is a visiting PhD fellow from the department of Media Studies and Journalism at Aarhus University in Denmark. His PhD project is a production analysis of how employees at the Danish public-service broad-caster’s youth channel DR3 (age 15-39) perceive creativity and how they manage a strategy of experimenting with original content production. He has published in several Danish scientific journals on television productions and he is currently organising a PhD course on creativity across disciplines at Aarhus University in April 2018.

Dr Victoria Anderson

Dr Victoria Anderson is currently working on a project exploring folkloric imprints on contemporary life, as well as the ways that technologies themselves impact on culture, mobilising what may be read as a contemporary folklore.

Nadine Sutmöller

Nadine Sutmöller is a visiting PhD student and research assistant at Europa-Universität Flensburg (Germany). Her ongoing PhD thesis focuses on Big Data in the context of justice. At Cardiff University she was working with the researchers of the Data Justice Lab.