Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaeth â Phrifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato

Ganolfan y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato
Tu allan y Ganolfan y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato

Ar 9 Tachwedd 2021, daeth Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato - yn Hamilton, Seland Newydd, yn bartneriaid strategol rhyngwladol.

Mae'r bartneriaeth strategol yn adeiladu ar gytundeb cyfnewid myfyrwyr llwyddiannus â Phrifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato. Rydym yn rhagweld y bydd y bartneriaeth yn parhau i sicrhau manteision i fyfyrwyr, yn ogystal ag arwain at fwy o ymchwil gydweithredol a chyfleoedd i’n gwasanaethau proffesiynol gydweithio.

Ymhlith y meysydd ymchwil/addysgu y bydd y bartneriaeth yn canolbwyntio arnynt gyntaf mae:

  • Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau
  • Deallusrwydd Artiffisial a Gwyddor Data (Roboteg)
  • Busnes a Rheoli
  • Dŵr, yr Amgylchedd a Newid yn yr Hinsawdd

Yn rhan o'r bartneriaeth, byddwn yn ymchwilio i gyfleoedd addysgu tymor byr a thymor hir gyda Phrifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato, yn ogystal ag adeiladu sylfeini cydweithredol rhyngwladol ym meysydd addysgu ac ymchwil.

Oherwydd cysylltiadau diwylliannol a daearyddol cryf y ddwy brifysgol, rydym yn gobeithio y gall dod yn bartneriaid strategol rhyngwladol sicrhau manteision dinesig ehangach i Gymru a Seland Newydd fel ei gilydd.

Cefndir Prifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato

Cafodd Prifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato ei sefydlu ym 1964. Ers hynny, mae wedi dod yn brifysgol gynhwysfawr ac iddi hunaniaeth Maori gref a chymuned gref o fyfyrwyr. Mae’n cael ei harwain gan ymchwil ac yn canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy. Mae'n brifysgol uchelgeisiol sydd â 13,000 o fyfyrwyr a 1,500 o staff. Mae gan Brifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato ddau gampws ar Ynys Ogleddol Seland Newydd, sef Hamilton a Tauranga. Mae ganddi hefyd Sefydliad ar y Cyd yn Hangzhou, Tsieina.

Mae Prifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato wedi'i rhannu'n bum grŵp o Ysgolion a Chyfadrannau:

Yn debyg i Brifysgol Caerdydd, mae Prifysgol Waikato - Te Whare Wãnanga o Waikato wedi sefydlu nifer o Sefydliadau Ymchwil rhyngddisgyblaethol. Mae gan nifer o'r rhain synergeddau â Sefydliadau Ymchwil Prifysgol Caerdydd a'n meysydd ymchwil strategol cryf, gan gynnwys:

Darganfyddwch ragor am y bartneriaeth strategol â Phrifysgol Waikato. Fel arall, cysylltwch ag Anne Morgan, Pennaeth Partneriaethau Rhyngwladol drwy ebostio morgana11@caerdydd.ac.uk.