Ewch i’r prif gynnwys

Cwcis

Mae'r hysbysiad cwcis hwn ar gyfer gwefan Prifysgol Caerdydd yn unig (www.caerdydd.ac.uk, blogs.caerdydd.ac.uk, sites.caerdydd.ac.uk a campaigns.cardiff.ac.uk).

I gael gwybodaeth gyffredinol am ddiogelu data a hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer ymholwyr, myfyrwyr a staff, gweler ein tudalennau Diogelu Data.

Newid eich gosodiadau cwcis

Gallwch ddewis pa friwsion sy'n cael eu gosod gan ein gwefan ar ein tudalen dewisiadau briwsion.

Ynghylch cwcis

Mae gwefan Prifysgol Caerdydd yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill. Caiff rhai eu creu gan ein gwefan a rhai gan drydydd partïon ar ein rhan.

Essential cookies

Essential cookies are needed for our website to work. If you block all cookies from our website, it may not function properly.

Cwcis hanfodol

Mae angen cwcis hanfodol er mwyn i'n gwefan weithio. Os ydych yn atal yr holl cwcis o'n gwefan, mae'n bosibl na fydd yn gweithio'n iawn.

Llwytho'r cwcis cydbwyso

Mae ymweliadau i'n gwefan wedi'u dosbarthu ar draws nifer o weinyddion i'n helpu i ddelio â nifer fawr o ymwelwyr. Mae cwcis wedi'u gosod ar eich dyfais fel bod y wefan yn gallu cofio pa weinyddwr rydych wedi eich neilltuo ar ei gyfer.

Cwcis sesiwn

Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan, gelwir y pethau y byddwch yn eu gwneud tra eich bod yma yn sesiwn. Mae cwcis yn yn cael ei osod ar eich dyfais fel bod y wefan yn gallu cofio gwybodaeth rydych wedi'i rhoi i ni wrth i chi symud o dudalen i dudalen. Heb cwcis sesiwn, ni fyddai ffurflenni aml-dudalen (er enghraifft) yn gweithio.

Cwcis anhanfodol

Mae ein gwefan hefyd yn gosod cwcis nad ydynt yn hanfodol er mwyn iddi weithredu, ond maent yn ddefnyddiol iawn naill ai ar gyfer ymwelwyr â'r wefan, neu'r Brifysgol ei hun

Ystadegau defnyddio

Wrth i chi ddefnyddio ein gwefan, bydd data am eich ymweliad yn cael ei anfon at Google Analytics fel ein bod yn gwybod faint o bobl sy'n ei defnyddio. Mae Google Analytics hefyd yn gosod cwcis ar eich dyfais er mwyn iddo allu cysylltu mwy nag un ymweliad â thudalennau penodol â'r un ymwelydd.

Sgwrsio byw

Os ydych yn defnyddio ein gwasanaeth sgwrsio byw, mae'r data rydych yn ei roi'n cael ei anfon i LiveChat. Mae LiveChat hefyd yn gosod cwcis fel y gallwch barhau â sgwrs flaenorol y tro nesaf i chi ymweld â'n gwefan.

Adborth

Os ydych yn rhoi adborth drwy ein tabiau a’n hysbysebion naid, bydd Hotjar yn gosod cwcis er mwyn osgoi gofyn yr un cwestiynau ddwywaith.

Cynnwys o safleoedd eraill

Ar dudalennau sy'n cynnwys fideos YouTube, mae Google yn anfon cwcis er mwyn iddynt allu dangos hysbysebion sy'n fwy perthnasol i chi. Gallwch optio allan drwy osodiadau hysbysebion Google.

Effeithiolrwydd hysbysebu

Ar rannau o’n gwefan, rydym yn defnyddio codau a ddarperir gan Google, Facebook, Snapchat, TikTok neu LinkedIn i ddangos hysbysebion sy’n seiliedig ar ymweliadau blaenorol (ail-dargedu) ac yn mesur effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd hysbysebu. Mae’r côd hwn yn gosod cwcis sy’n ein galluogi i ddangos hysbysebion penodol i’r bobl gywir ar Facebook, Google, Snapchat, Tiktok a LinkedIn, a dweud wrthym ba hysbyseb oedd y mwyaf llwyddiannus.

Gallwch optio allan o’r cwcis hyn drwy dudalennau Eich Gwybodaeth ar Facebook, Gosodiadau Hysbysebion Google, Cymorth Snapchat a gosodiadau cyfrif LinkedIn neu fynd i Eich Dewisiadau Ar-lein a diffodd hysbysiadau ymddygiadol gan nifer fawr o gwmnïau.

Ar campaigns.cardiff.ac.uk, gall Instapage osod cwcis sy'n ein galluogi i brofi a gwella ein tudalennau glanio marchnata.

Newidiadau i'r hysbysiad hwn ynghylch briwsion

Rydym yn cadw'r hawl i newid y wybodaeth hon heb rybudd.