Ewch i’r prif gynnwys

Hawlfraint

Oni bai y nodir yn amlwg fel arall, mae’r holl hawliau yn cynnwys y rhai mewn hawlfraint yng nghynnwys y wefan hon yn eiddo i neu’n cael eu rheoli at y dibenion hyn gan Brifysgol Caerdydd.

Ac eithrio lle mynegir caniatâd o dan gyfraith hawlfraint neu Delerau Defnyddio Prifysgol Caerdydd, ni ellir copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu neu drosglwyddo cynnwys y safle hwn mewn unrhyw ffordd heb gael caniatâd ysgrifenedig gan Brifysgol Caerdydd neu berchennog yr hawlfraint.

Lle mae’r dogfennau’n bodoli sy’n gyfrifoldeb awduron unigol, nid yw’r safbwyntiau sydd wedi’u cynnwys mewn dogfennau penodol o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Caerdydd.