Ewch i’r prif gynnwys

Hygyrchedd y we

Rydym wedi ymrwymo i wneud y wybodaeth a’r adnoddau a ddarperir drwy ein gwefan yn hygyrch i’r holl ddefnyddwyr.

Ein nod yw cydymffurfio â safonau a chadw at egwyddorion defnyddioldeb cyffredinol i helpu pawb sy’n ymweld â’r wefan hon.

Mae adran ganolog gwefan Prifysgol Caerdydd yn bodloni lefel AA (2) Canllawiau Consortiwm Y We Fyd-eang (W3C) Menter Hygyrchedd Y We (WAI) Hygyrchedd Cynnwys y We, a chyn belled ag sy’n bosibl yn bodloni lefel AAA (3).

Mae tudalennau ar wefan Prifysgol Caerdydd yn ceisio cydymffurfio gydag ysbryd a llythyr Deddf Gwahaniaethu Anabledd (DDA) 1995 y Deyrnas Unedig. Yn unol â’r DDA a’r Ddeddf Anabledd ac Anghenion Addysgol Arbennig (SENDA) 2001, rydym yn ceisio sicrhau fod holl dudalennau gwefan Prifysgol Caerdydd yn cydymffurfio’n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We WAI W3C ar Lefel AA, ac rydym wedi ymrwymo i wella cydymffurfio gyda’r Canllawiau hyn.

Mae’n bosibl nad yw rhai o’n tudalennau hŷn yn cydymffurfio gyda’r safonau hyn. Fodd bynnag, rydym yn ymgysylltu’n weithredol gyda darparwyr gwybodaeth o ledled y Brifysgol er mwyn sicrhau bod holl dudalennau gwe y dyfodol yn cydymffurfio gyda chanllawiau hygyrchedd.

Rydym yn bwriadu parhau i wella hygyrchedd ein safle, felly os ydych chi’n cael unrhyw anhawster defnyddio’r safle ac angen cymorth pellach, neu os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau i helpu i wella ein hygyrchedd, cysylltwch â ni.