Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi

Byddwch yn rhan o un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r DU ym maes addysg gofal iechyd a gwaith mewn awyrgylch ymchwil deinamig, dylanwadol a chydweithredol

Gwyliwch fideo am Y Gymraeg yn y Gwyddorau Gofal Iechyd

Rydym yn ymfalchio ein bod yn darparu amgylchedd gefnogol a bywiog ac rydym yn annog ein staff i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Rydym yn cefnogi ethos gwaith moesegol, agored a chydweithredol sydd wedi'i seilio ar barch, urddas a chwrteisi.

Ein nod yw rhagori yn ein gwaith ac rydym yn annog meddwl beirniadol a myfyrio ac yn gwerthfawrogi rhyddid meddwl a chwilfrydedd deallusol.

Os ydych yn ymarferwr clingol sydd â diddordeb mewn archwilio'r byd academaidd ochr yn ochr â'ch ymarfer clinigol, rydym yn cynnig cyfleoedd i chi weithio gyda ni ar secondiad fel rhan o'r Cynllun Darlithydd Cydymaith.

Swyddi gwag Darlithydd Cydymaith

Fel rhan o'r cynllun hwn, rydym yn falch i gynnig cyfle secondiaid rhan-amser cyffrous, yn y meysydd canlynol:

Darlithydd Cydymaith Bydwreigiaeth - Secondiaid

Darlithydd Cydymaith Nyrsio Oedolion - Secondiad

Darlithydd Cydymaith Ffisiotherapi - Secondiaid

Hysbyseb ar gyfer cyfle secondiad Darlithydd Cydymaith gyda manylion cyswllt anffurfiol

Ffurflen gais

Swyddi gwag

Academic - Research

Reader in Midwifery

££59,828 to ££61,618

Academic - Teaching & Scholarship

Lecturer (Mental Health Nursing) T&S

£33,199 to £39,609

Academic - Teaching & Research

Lecturer (Mental Health Nursing) T&R

£33,199 to £39,609

Academic - Teaching & Scholarship

Lecturer (Adult Nursing) - T&S/T&R Grade 6

£33,199 to £48,677

Academic - Teaching & Scholarship

Teacher (Physiotherapy) - Welsh/Bilingual

£33,199 to £39,609

Cysylltwch â ni

Os hoffech mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Adnoddau Dynol