Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Hartree Hwb Caerdydd

Mae Canolfan ranbarthol Caerdydd o’r Canolfan Genedlaethol Hartree ar gyfer Arloesi Digidol yn grymuso BBaChau gydag AI a dadansoddeg data ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Phorth y Gorllewin.

server

Ehangu trawsnewidiadau digidol

Rydyn ni’n hwyluso'r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial a gwyddor data a'u democrateiddio o fewn BBaChau, ac yn eu cynorthwyo wrth iddyn nhw drawsnewid yn ddigidol.

location

Cymorth hygyrch yn lleol

Rydyn ni’n rhoi cymorth penodol ar fabwysiadu technolegau deallusrwydd artiffisial a data sy'n dod i'r amlwg i BBaChau, gan ddefnyddio ymchwil o'r radd flaenaf.

people

Gweithio mewn partneriaeth

Rydyn ni’n gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid rhanbarthol a chenedlaethol i dyfu capasiti a gallu ein hecosystem ranbarthol er mwyn gwella ffyniant, diogelwch ac arloesi cynhwysol.

Yr hyn a gynigiwn

Rydyn ni’n rhoi cymorth penodol a lleol ym maes deallusrwydd artiffisial a dadansoddi data i BBaChau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gan ymestyn i ardal Porth y Gorllewin.

Technoleg

Sut rydym yn defnyddio AI a gwyddor data arbenigedd ymchwil ac arloesi i gefnogi eich busnes.

Newyddion diweddaraf

Cyflwyno arloesi digidol y Brifysgol yn ystod Wythnos Dechnoleg Cymru

6 Tachwedd 2023

Cardiff University-based digital innovators recently attended Wales Tech Week, showcasing the power of digital transformation and cutting-edge technology in Wales.

Llun o Dîm Hwb BBaCh Canolfan Hartree ym Mhrifysgol Caerdydd o flaen baneri wedi'u brandio.

Arbenigwyr am helpu busnesau bach a chanolig i "dorri drwy’r dwlu" o ddeallusrwydd artiffisial a gwyddorau data i wireddu buddion i fusnesau

14 Mehefin 2023

Canolfan newydd i fusnesau bach a chanolig yn rhan o rwydwaith cymorth arloesedd digidol a thrawsnewid wedi’i hariannu gan Hartree Centre