Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth i ymwelwyr

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ganolfan Maes Danau Girang.

Llety

Mae ein hostel a'n stiwdios yn cynnig dewisiadau i grwpiau o wahanol feintiau.

Costau

Mae'r costau'n dibynnu ar y math o ymwelwyr a pha mor hir maen nhw'n aros yn y ganolfan.

Iechyd

Gwybodaeth a chyngor am sut mae gofalu am eich iechyd cyn ac yn ystod eich arhosiad.

Teithio a fisas

Gofynion fisa a mynediad, teithio i'r ganolfan a chyngor teithio cyffredinol.