Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Fel canolfan ymchwil ar gyfer cadwraeth gymwysedig ecosystemau trofannol, rydym yn defnyddio cyfleusterau o safon byd a'r offer technolegol diweddaraf i reoli bywyd gwyllt yn effeithiol mewn tirwedd ddarniog.

Rydym yn darparu rhaglenni estyn allan ac ymwybyddiaeth i amryw o randdeiliaid (cymunedau lleol, eco-dwristiaeth, planhigfeydd olew palmwydd) ac ar yr un pryd yn cynnal safon o arbenigedd a chyhoeddiadau gwyddonol sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol.

Grasshopper, image copyright Rudi Delvaux

Cynefin

Mae'r ganolfan wedi'i hamgylchynu gan gymysgedd o fathau o goedwigoedd dipterocarp yr iseldir.

Student using microscope to look at monkey parasites at Danau Girang

Cyfleusterau

Mae gan y canolfan amrywiaeth o gyfleusterau ar gyfer addysgu ac ymchwil.

View across the treetops

Lleoliad

Manylion lleoliad a map ar gyfer y ganolfan maes.