Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae colli a darnio cynefinoedd yn bygwth bioamrywiaeth Asia.

Er mwyn lliniaru colledion ar raddfa fawr, mae datblygu strategaethau cadwraeth effeithiol yn allweddol. Mae hyn yn gofyn am archwilio'r berthynas rhwng rhywogaethau a thirweddau'n drylwyr.

Kirsty Franklin yn rhyddhau loris araf yn ôl i'r gwyllt
Kirsty Franklin yn rhyddhau loris araf yn ôl i'r gwyllt

Nod yr ymchwil yn y ganolfan yw pennu'r gofynion ar lefel tirweddau sy'n allweddol er mwyn i rywogaethau trofannol barhau i fod yn hyfyw mewn tirweddau darniog iawn.

Rydym yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf gan gynnwys maglau camera, coleri GPS, a droniau i archwilio'r mecanweithiau goroesi y mae nifer o'r rhywogaethau pwysicaf yn eu defnyddio. Drwy'r wybodaeth rydym yn ei chaffael gallwn ddatblygu cynlluniau gweithredu ar gyfer rhywogaethau a chanllawiau rheoli tirweddau ar gyfer coedwigoedd trofannol darniog yr iseldir.