Ewch i’r prif gynnwys

Cwîrio Benyweidd-dra: Meddwl Teithiau Cerdded a Gweithredoedd Gweledol yn 'Gentrified Soho'

Dydd Sadwrn, 22 Mehefin 2024
Calendar 10:00-13:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Three people in heavy makeup and wigs read Sun newspaper with Go Get Em Lads on the front pge in front of dramatic shopfront with wigs

Hoffai& Dr Dimitra Ntzani (Ysgol Pensaernïaeth Cymru),& Antonio Capelao (Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Pensaernïaeth i Blant Cwmnïau Buddiannau Cymunedol), Sandra Hedblad (Ymddiriedolaeth yr Amgylchedd Adeiladu), Dr Stella Mygdali (Prifysgol Castellnewydd) eich gwahodd i Ymddiriedolaeth yr Amgylchedd Adeiladu, 22 Mehefin 2024 i ymuno â'n gweithdy ‘Thinking Walks and Visual Activisms in Gentrified Soho’ gweithdy fel rhan o Gŵyl Pensaernïaeth Llundain.

Mae Gŵyl Pensaernïaeth Llundain yn ddathliad mis o hyd o bensaernïaeth a chreu dinasoedd a gynhelir bob mis Mehefin ledled Llundain. Eleni, mae’r ŵyl yn dathlu 20 mlynedd ers cael ei sefydlu, ac yn ein gwahodd ni i ail-ddychmygu’r dinasoedd lle rydyn ni’n byw.

“Mewn cyfnod o newid hinsawdd, argyfwng costau byw, anghyfiawnder cymdeithasol ac anghydraddoldeb, dydy ein rôl fel dinasyddion gweithredol erioed wedi bod mor bwysig. Er bod y syniad o ailosod neu ailddechrau yn amhosib, rydyn ni mewn sefyllfa lle mae angen i ni fyfyrio, ailfeddwl, atgyweirio, ailadeiladu ac ail-ddychmygu” Gwefan Gŵyl Pensaernïaeth Llundain

Mae’r gweithdy’n gwahodd unigolion o bob rhyw, ac yn arbennig y rhai sy’n uniaethu fel menywod, i fyfyrio ar ailddiffinio benyweidd-dra wrth edrych ar Soho, ardal sy'n brwydro â chynwysoldeb yng nghanol cyfnodau o foneddigeiddio gan& & hegemonaidd.

Cofrestrwch eich diddordeb i fynychu

Mwy o wybodaeth am y ‘Thinking Walks and Visual Activisms in Gentrified Soho’

Cyrchu'r rhaglen lawn o weithgareddau #LFAat20

Llun: Blood Group, DIRT, Llundain. © Jill Posener, Llundain, 1982. Cedwir pob hawl

Building Environment Centre
26 Store Stryd
Llundain
Llundain
WC1E 7BT

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Pride month