Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-20 o 22 canlyniadau chwilio

Pound Sterling notes and coins

Rhagolwg Cyllideb Cymru 2022: Brecwast Briffio

CalendarDydd Llun 5 Rhagfyr 2022, 09:00

Cyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023−24, ymunwch â thîm Dadansoddi Cyllid Cymru (DCC) ar gyfer trafodaeth o adroddiad newydd fydd yn dadlennu’r rhagolwg ar gyfer Cyllideb Cymru a’r heriau sydd o’n blaenau.

Image

Brenin yr Haul: Cerddoriaeth gorawl ac offerynnol o gyfnod Louis XIV

CalendarDydd Mawrth 6 Rhagfyr 2022, 19:00

Côr Siambr Prifysgol Caerdydd & Ensemble Baróc yn perfformio gweithiau gan Lully, Du Mont, Charpentier ac Elisabeth Jacquet de la Guerre

Tessa Hadley's 'Free Love'

BookTalk Caerdydd: Free Love (wyneb yn wyneb ac ar-lein)

CalendarDydd Mawrth 6 Rhagfyr 2022, 18:00

'Free Love' gyda Tessa Hadley

Image of Chinese architecture

Cornel Tsieineaidd: Athrylith Pensaernïaeth Tsieineaidd Draddodiadol

CalendarDydd Mercher 7 Rhagfyr 2022, 18:30

O Conffiwsiaeth i Feng Shui, mae athroniaeth Tsieineaidd wedi cael dylanwad sylweddol ar sut mae cartrefi’n cael eu hadeiladu a sut maent yn gweithredu.

Glamorgan Building, Cardiff University

Creu lleoedd gwrth-hiliol yng Nghaerdydd a thu hwnt

CalendarDydd Mercher 7 Rhagfyr 2022, 17:00

Mae’r digwyddiad hwn yn dod â phanel o arbenigwyr blaenllaw yn y meysydd hyn ynghyd i drin a thrafod y posibiliadau a’r rhwystrau rhag gwreiddio dulliau gwrth-hiliol yn ein ffyrdd o weithio yn y brifysgol a thu hwnt iddi.

The event title, 'What is happening in Scotland and Wales?', and the names of the two authors, Gerry Hassan and Will Hayward

Beth sy'n digwydd yn yr Alban a Chymru?

CalendarDydd Mercher 7 Rhagfyr 2022, 18:00

Ymunwch â ni i asesu a yw’r Alban a Chymru ar yr un llwybr mewn gwirionedd, ac a oes unrhyw droi yn ôl…

Robespierre's nose

Darlith Gyhoeddus - 'Trwyn Robespierre: Pryd a Gwedd a'r Portread Chwyldroadol'

CalendarDydd Mercher 7 Rhagfyr 2022, 19:00

Ar drothwy'r Chwyldro Ffrengig, datblygodd Gilles-Louis Chrétien, sielydd llys, ddyfais physionotrace. Creodd hyn bortreadau cywir, wedi'u holrhain yn uniongyrchol o broffil yr eisteddwr fel fersiwn 'gadarnhaol' o silwét.

Inclusive Research and Innovation ecosystems in Europe: what works, and how do we convince our stakeholders?

Ecosystemau Ymchwil ac Arloesi Cynhwysol yn Ewrop: beth sy'n gweithio, a sut mae argyhoeddi ein rhanddeiliaid?

CalendarDydd Mercher 7 Rhagfyr 2022, 11:00

Beth sy'n gweithio i gyflawni ecosystem ymchwil a dylunio gynhwysol a rhyng-gysylltiedig? Beth yw'r rhwystrau a sut mae eu goresgyn?

Image of Dr Abhik Chakraborty hiking

Cyfres Darlithoedd Siapan Prifysgol Caerdydd: Hanes tirlunio a’r heriau ynghlwm wrth Gynaliadwyedd Amgylcheddol mewn Ardaloedd Gwarchodedig yn Siapan: Deall gwersi Alpau Gogledd Siapan, Penrhyn Shiretoko a Mynyddoedd Shirakami

CalendarDydd Mercher 7 Rhagfyr 2022, 12:00

Darlith gyhoeddus yng nghwmni Dr Abhik Chakraborty (Prifysgol Wakayama), yn rhan o Gyfres Darlithoedd Caerdydd-Japaneaidd sy'n archwilio agweddau cymdeithaseg ar ddysgu ieithoedd Japaneaidd.

SiH lecture series branding

A all teuluoedd newid? Gweithredu rhaglenni teulu i gefnogi iechyd meddwl ar draws diwylliannau

CalendarDydd Iau 8 Rhagfyr 2022, 18:45

Gwyddoniaeth mewn iechyd Cyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus

Arlosedd i Bawb - Ymgorffori Cydraddoldeb yn y newid i Sero Net

CalendarDydd Iau 8 Rhagfyr 2022, 09:30

Bydd y gweithdy hefyd yn archwilio a yw cysyniadau Pontio Cyfiawn yn rhy gul ac yn ystyried os caiff cydraddoldeb ei brif ffrydio i’r trawsnewid i Sero Net, a allwn greu cyfleoedd i drawsnewid y farchnad lafur, gofynion sgiliau, addysg, hyfforddiant a chyfleoedd entrepreneuraidd.

Images of Research 2022

Delweddau Ymchwil 2022

CalendarDydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022, 16:00

Dod ag ymchwil yn fyw

Christmas tree

Carolau o Amgylch y Goeden 2022

CalendarDydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022, 12:30

Ymunwch â staff, myfyrwyr, cynfyfyrwyr, a ffrindiau yn ein digwyddiad Nadoligaidd, Carolau o Amgylch y Goeden.

Cardiff University School of Music

The Cardiff Connection Re-visited - Music by School of Music alumni

CalendarDydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022, 19:00

Cyngerdd Tymor yr Hydref Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes Prifysgol Caerdydd

Dangosiad ffilm gyda CHLWB FFILMIAU MLANG

CalendarDydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022, 17:45

Mae Summer 1993 yn canolbwyntio ar fywyd Frida ifanc, sydd wedi’ hamddifadu’n ddiweddar, wrth iddi symud i gefn gwlad Catalwnia ar ôl colli ei rhieni yn ystod yr argyfwng HIV/AIDS yn Sbaen

Audience

Beth sydd ei angen i fod yn Was Cyhoeddus yn yr 21ain Ganrif?

CalendarDydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022, 08:30

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd

Sut y gallai esblygiad helpu i achub y blaned

CalendarDydd Mawrth 10 Ionawr 2023, 18:30

Darlith gyhoeddus gan yr Athro Mike W. Bruford o Brifysgol Caerdydd

Image: Unravelling the origins of cancer

Datrys gwreiddiau canser: careiau esgidiau, telomeres, a chromosomau wedi’u newid

CalendarDydd Iau 12 Ionawr 2023, 17:15

Mae canser yn deillio o newidiadau genetig sy'n cynnwys colli a/neu ddyblygu darnau mawr o DNA. Clywch gan yr Athro Duncan Baird, o’r Ysgol Meddygaeth, am waith ei dîm yn dadansoddi’r digwyddiadau moleciwlaidd sy’n arwain at y newidiadau hyn mewn celloedd canser.

Illustration of a city using renewable energies (wind and solar)

Datgarboneiddio Economi Cymru

CalendarDydd Mercher 18 Ionawr 2023, 10:00

Sut bydd Cymru yn 2050 yn wahanol i Gymru heddiw?

Hunaniaethau sy'n croestorri? Profiadau siaradwyr LHDTC+ y Gymraeg - Dr Jonathan Morris a Dr Sam Parker

CalendarDydd Mawrth 7 Ionawr 2023, 16:00

Seminar Ymchwil - Dr Jonathan Morris, Prifysgol Caerdydd a Dr Sam Parker, Prifysgol Dinas Birmingham