Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-12 o 12 canlyniadau chwilio

Three people in heavy makeup and wigs read Sun newspaper with Go Get Em Lads on the front pge in front of dramatic shopfront with wigs

Thinking Walks and Visual Activisms in Gentrified Soho - Gŵyl Pensaernïaeth Llundain

CalendarDydd Sadwrn 22 Mehefin 2024, 10:00

Ymunwch â'n gweithdy "Thinking Walks and Visual Activisms in Gentrified Soho" sy'n archwilio ffeministiaeth a boneddigeiddio yn Llundain.

Education Building Wales Logo

Adeiladau Addysg Cymru 2024

CalendarDydd Mawrth 25 Mehefin 2024, 08:30

Adeiladau Addysg Cymru yw’r unig ddigwyddiad o’i fath sy’n benodol ar gyfer adeiladau addysgol yng Nghymru, sy’n canolbwyntio ar ariannu, cynllunio, adeiladu, cynnal a chadw a rheoli ysgolion, colegau a phrifysgolion.

banner for the advertised talk

Sbotolau Clinigol Wolfson: Gwella mynediad at driniaethau seicolegol ar gyfer problemau’n ymwneud â gorbryder mewn plant

CalendarDydd Mercher 26 Mehefin 2024, 14:00

Ymunwch â ni wrth i ni groesawu’r Athro Cathy Creswell i’n hail Sbotolau Clinigol yn 2024.

Nodwch y Dyddiad Darlith Gyhoeddus Flynyddol Sefydliad Waterloo I’w chynnal gan y Sefydliad Arloesedd ym meysydd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl

CalendarDydd Iau 27 Mehefin 2024, 17:00

Yr Athro Simon Murphy - Diogelu iechyd Cenedlaethau’r Dyfodol: Deg Gwers o Gymru

A map of Wales printed in 1573

Digwyddiad Lansio: Canolfan Hanes Cymru Caerdydd

CalendarDydd Gwener 28 Mehefin 2024, 10:00

Gweithdy i lansio Canolfan Hanes Cymru Caerdydd ac i ddwyn ynghyd arbenigedd yn y maes hwn o bob rhan o’r brifysgol.

Cynon Valley Organic Adventures Open Day

Diwrnod Agored Anturiaethau Organig Cwm Cynon

CalendarDydd Sadwrn 29 Mehefin 2024, 13:00

Mae Anturiaethau Orgnig Cwm Cynon a phrifysgolion ar draws De Cymru yn eich croesawu'n gynnes i ymuno â nhw yn y diwrnod agored rhad ac am ddim hwn lle gallwch ymweld â'r safle heddychlon ac amrywiol i gysylltu â natur. O dŷ crwn neolithig i foch bach, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau!

Poster for Public Seminar Series

Cyfres Seminarau Cyhoeddus Canolfan Islam-DG 2024: Dr Mahmood Chandia 

CalendarDydd Iau 4 Gorffennaf 2024, 17:00

Teitl y Ddarlith: ‘Gwerthuso’r cysyniad o Stiwardiaeth Addysgol i Fwslimiaid ym Mhrydain yn yr 21ain ganrif’

Stereodynamics 2024 image

Cynhadledd Stereodynamics 2024

CalendarDydd Sul 25 Awst 2024-Dydd Gwener 30 Awst 2024

Mae Stereodynamics 2024 yn gyfarfod rhyngwladol lle cyflwynir astudiaethau arbrofol/ damcaniaethol blaengar mewn cemeg sylfaenol.

Cynhadledd Wyddonol Flynyddol 2024 Cymdeithas Deintyddiaeth Bediatreg Prydain a Diwrnod Astudio’r Athrawon

CalendarDydd Iau 12 Medi 2024-Dydd Gwener 13 Medi 2024

Ar ran cangen De Cymru Cymdeithas Deintyddiaeth Bediatreg Prydain, dyma’ch gwahodd i ymuno â ni ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer Cynhadledd Wyddonol Flynyddol y gymdeithas ar 12 a 13 Medi 2024. Bydd Diwrnod Astudio’r Athrawon yn cael ei gynnal ar 11 Medi 2024.

#TeamCardiff runners at the 2024 Cardiff Half Marathon

Hanner Marathon Caerdydd Hydref 2024

CalendarDydd Sul 6 Hydref 2024, 10:00

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd yn rhan o #TeamCardiff a chodi arian ar gyfer ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Will writing webinar image

Gweminar ysgrifennu ewyllys

CalendarDydd Iau 17 Hydref 2024, 14:00

Mae'r sesiwn ymarferol hon yn egluro llawer o'r ystyriaethau sy'n gysylltiedig ag ysgrifennu Ewyllys a chynllunio cyllid, gan gwmpasu cynllunio ystadau, cyngor treth etifeddiant, a'i nod yw ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Diwrnod Niwrowyddonwyr ar ddechrau eu Gyrfa 2024 y GW4

CalendarDydd Mercher 23 Hydref 2024, 10:00

Cyfle i Ymchwilwyr y GW4 ar ddechrau eu gyrfa yw’r Diwrnod Niwrowyddonwyr ar ddechrau eu Gyrfa i ddod at ei gilydd a thrafod gyda’i gilydd.

  • Chevron left
  • 1
  • Chevron right