Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-16 o 16 canlyniadau chwilio

The Power to Defeat Dementia

Digwyddiad Cyhoeddus Rhydwaith Cymru ARUK

CalendarDydd Mawrth 28 Mawrth 2023, 10:00

Digwyddiad cyhoeddus i glywed beth sy'n digwydd gydag ymchwil dementia.

Mantais frodorol? Archwilio aceniad a goslef Dysgwyr y Gymraeg - Jack Pulman-Slater

CalendarDydd Mawrth 28 Mawrth 2023, 13:00

Seminar Ymchwil - Jack Pulman-Slater, Prifysgol Caerdydd

picture of Chinese Gardens with Cardiff Uni / Xiamen / Confucius Institute logo

Cornel Tsieineaidd: Gerddi Tsieineaidd Traddodiadol - Darn o Nefoedd ar y Ddaear

CalendarDydd Mercher 29 Mawrth 2023, 18:30

Dysgwch sut mae gerddi'n siapio ac yn adlewyrchu diwylliant Tsieina.

Head and shoulders image of Dr Caroline Becke (University of Sheffield) with leaves as backdrop.

Cyfres Ddarlithoedd Siapan-Caerdydd: Kimono a Ffasiwn yn Japan

CalendarDydd Mercher 29 Mawrth 2023, 10:00

Darlith gyhoeddus ar-lein gyda Dr Carolin Becke (Prifysgol Sheffield) fel rhan o Gyfres Ddarlithoedd Caerdydd-Japan sy'n archwilio agweddau cymdeithasol-ddiwylliannol ar ddysgu Japanëeg.

Audience

Busnes y Gyfraith: Gweithrediadau, Buddsoddiadau a Moeseg

CalendarDydd Iau 30 Mawrth 2023, 08:30

Yn y sesiwn hwn, bydd Chris Nott, Uwch Bartner yn Capital Law yn trafod sut mae tirwedd cwmnïau cyfreithiol wedi newid ers iddo ddechrau ymarfer.

Galwad am bapurau: Cyfieithu amlfoddol yn y celfyddydau: (aml) moddau, ieithoedd a chodau mewn/fel cyfieithu?

CalendarDydd Mawrth 11 Ebrill 2023, 01:00

Symposiwm ymchwil ar-lein i gyd-drafod a myfyrio ar arferion cyfieithu yn y celfyddydau, gan ganolbwyntio ar brosesau a chanlyniadau amlfoddol.

Unfamiliar Landscapes Book Cover

Unfamiliar Landscapes: Lansio’r Llyfr a Thrafod Amrywiaeth ym maes yr Awyr Agored

CalendarDydd Mercher 12 Ebrill 2023, 16:30

Ymunwch â ni ar gyfer Lansiad Unfamiliar Landscapes; gyda siaradwyr a thrafodaeth ar amrywiaeth, plant ac ieuenctid ym maes yr awyr agored.

Sero net a thu hwnt: y rôl ar gyfer echdynnu CO2

CalendarDydd Mawrth 18 Ebrill 2023, 18:30

Darlith gyhoeddus gyda'r Athro Jianzhong Wu (Prifysgol Caerdydd).

COVID and Future Pandemic Preparedness

COVID a Pharodrwydd Pandemig I’r Dyfodol

CalendarDydd Iau 20 Ebrill 2023, 17:15

Clywch am y gwaith barhaus i fynd i’r afael ag effaith wanychol COVID hir, a sut mae etifeddiaeth wyddonol COVID wedi sbarduno ymchwil gyffrous a fydd nid yn unig yn helpu i atal pandemigau yn y dyfodol, ond sydd hefyd â chymwysiadau ehangach ar gyfer clefydau eraill fel canser.

Invisible/Visible Urbanities: Framing Public Space in a Global Context

Trefoldeb Anweledig/Gweladwy: Fframio Gofod Cyhoeddus mewn Cyd-destun Byd-eang

CalendarDydd Mawrth 25 Ebrill 2023, 16:00

Trefoldeb Anweledig/Gweladwy: Fframio Gofod Cyhoeddus mewn Cyd-destun Byd-eang

The author Sophie Buchaillard

This Is Not Who We Are: Sophie Buchaillard mewn sgwrs gyda Eric Ngalle Charles

CalendarDydd Mercher 26 Ebrill 2023, 18:00

BookTalk Caerdydd. Digwyddiad wyneb yn wyneb â Sophie Buchaillard ac Eric Ngalle Charles

Girl walking in street with mobile phone in hand

Ysbrydion y Dyfodol Colledig: Ysbrydoleg a Parábola del retorna Juan Soto

CalendarDydd Mercher 26 Ebrill 2023, 13:00

Gweminar gyda siaradwr gwadd, Dr Cherilyn Elston (Prifysgol Reading), fel rhan o thema ymchwil Astudiaethau Maes Byd-eang Seiliedig ar Ieithoedd yn yr Ysgol.

British Academy Lecture

Dysg a Chymdeithas Wyddelig Gynnar

CalendarDydd Iau 27 Ebrill 2023, 17:30

Rhan o Raglen Ddarlithoedd flaenllaw'r Academi Brydeinig

Pollution

Sero net a thu hwnt: rôl tynnu CO2

CalendarDydd Mawrth 9 Mai 2023, 18:30

Darlith gyhoeddus gyda Dr Steve Smith (Prifysgol Rhydychen).

Will writing webinar 2023

Gweminar ysgrifennu ewyllys

CalendarDydd Iau 29 Mehefin 2023, 14:00

Os ydych chi'n ystyried ysgrifennu neu ddiweddaru'ch Ewyllys, yn y sesiwn hon cewch gyngor annibynnol gan Gyfreithwyr Caerdydd, Geldards.

Image of #TeamCardiff runners from the 2022 Cardiff Half Marathon

Hanner Marathon Caerdydd Hydref 2023

CalendarDydd Sul 1 Hydref 2023, 10:00

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd yn rhan o #TeamCardiff a chodi arian ar gyfer ymchwil Prifysgol Caerdydd.

  • Chevron left
  • 1
  • Chevron right