Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-7 o 7 canlyniadau chwilio

Prostate Cancer research image

Canser y prostad – gwell diagnosis drwy ymchwil

CalendarDydd Iau 30 Mehefin 2022, 17:15

Ymunwch â’r ymchwilwyr yr Athro Aled Clayton (BSc 1993, PhD 1997) a Dr Kieran Foley (MBBCh 2008, PhD 2018) i glywed sut mae ymchwil Prifysgol Caerdydd yn helpu ein dealltwriaeth, ac yn gwella diagnosis o’r clefyd hwn.

Image reads: ClwstwrVerse Monday, 4 July Dydd Llun, 4 Gorffennaf in yellow writing on blue and hot pink background

ClwstwrVerse

CalendarDydd Llun 4 Gorffennaf 2022, 09:30

Dewch i brofi diwedd rhaglen Clwstwr yr haf hwn yng Nghaerdydd.

Event takes place 5 July 2022 in Cardiff

Pŵer a Dyfodol Uwchgyfrifiadura yng Nghymru

CalendarDydd Mawrth 5 Gorffennaf 2022, 09:30

Ymunwch ag Uwchgyfrifiadura Cymru yng Nghaerdydd ar 5 Gorffennaf 2022 ar gyfer “Pŵer a Dyfodol Uwchgyfrifiadura yng Nghymru”, arddangosfa a dathliad o effaith ein cyfrifiadura perfformiad uchel a pheirianneg meddalwedd ymchwil.

Graphic for the Wolfson Centre Lectures - The mental health and neuropsychological profile of children adopted from care: support needs in the context of family life, Prof Katherine Shelton

Darlithoedd Canolfan Wolfson - Proffil iechyd meddwl a niwroseicolegol plant a fabwysiadwyd o ofal: anghenion cymorth yng nghyd-destun bywyd teuluo

CalendarDydd Mercher 6 Gorffennaf 2022, 14:00

Ymunwch â Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc am y pedwerydd sgwrs mewn cyfres ddarlithoedd newydd.

CCR Challenge Fund - Community of Practice flyer

PRB Cronfa Her - Problem a Rennir: Digwyddiad Cymuned Ymarfer

CalendarDydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022, 10:00

Rhwydwaith dysgu cydweithredol ar gyfer cyrff cyhoeddus a thrydydd sector sydd â diddordeb mewn arloesi a arweinir gan her

TeamCardiff runners at the March 2022 Cardiff Half Marathon

Hanner Marathon Caerdydd Hydref 2022

CalendarDydd Sul 2 Hydref 2022, 10:00

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Polaroids of individuals smiling

Perfformedd mewn Cyfieithu, Perfformedd Cyfieithu: Nodiadau Damcaniaethol ar Ymchwilio i Arferion Cyfieithu a Dehongli mewn Cymunedau b/Byddar a Thrawsryweddol

CalendarDydd Mercher 12 Hydref 2022, 14:00

Digwyddiad wyneb i wyneb gyda Chymrodyr Ymchwil Ôl-ddoethurol Marie Curie yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, Dr Joanna Chojnicka a Dr Angela Tiziana Tarantini.

  • Chevron left
  • 1
  • Chevron right