Ewch i’r prif gynnwys

Pori digwyddiadau

Hidlo canlyniadau

1-20 o 27 canlyniadau chwilio

Making MRI imaging available to all

Gwneud delweddu MRI ar gael i bawb

CalendarDydd Mercher 4 Hydref 2023, 17:15

Gweminar Zoom - Gwneud delweddu MRI ar gael i bawb

Image reads: Paul Higgins Legacy lecture with John Giwa-Amu

Darlith Etifeddiaeth Paul Higgins

CalendarDydd Iau 5 Hydref 2023, 18:00

Ymunwch â ni o 6pm ddydd Iau, 5 Hydref i glywed gan John Giwa-Amu, rhwydweithio gyda'r rhai sy'n gweithio yn y cyfryngau yn Ne Cymru a dathlu bywyd Paul Higgins.

Darlith Hamlyn 2023 (Yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd)

CalendarDydd Iau 5 Hydref 2023, 18:30

Ymunwch â ni ar gyfer ddarlith gyntaf yng Nghyfres Darlithoedd Hamlyn 2023.

Poster for Christopher Williams & Catherine Tanner concert 7pm 10/10/23 at Cardiff University Concert Hall

Christopher Williams & Catherine Tanner

CalendarDydd Mawrth 10 Hydref 2023, 19:00

Richard Elfyn Jones Dance Prelude (Premiere Byd)

Image of David Beard talk

Seminar Ymchwil Cerddoriaeth John Bird - Dr David Beard

CalendarDydd Mercher 11 Hydref 2023, 16:30

Teitl y sgwrs: 'Elective Affinities': Gwrthrychau a Darganfyddwyd, Ail-bwrpasu Cerddorol, ac Ystyron Cudd mewn Cerddoriaeth gan Judith Weir

Sefydliad Waterloo Darlith Gyhoeddus

CalendarDydd Iau 12 Hydref 2023, 17:00

Pam mae perthnasoedd cymdeithasol yn bwysig i'ch iechyd meddwl, a sut y gallant newid

Science in Health Public Lecture series logo

Cyffuriau colli pwysau newydd ar gyfer gordewdra

CalendarDydd Iau 12 Hydref 2023, 19:00

Darlith gan Yr Athro Colin Dayan, Athro Diabetes Clinigol a Metabolaeth, Prifysgol Caerdydd

Adam Price

Adam Price: Ail-wneud Democratiaeth Gymreig

CalendarDydd Iau 12 Hydref 2023, 18:00

Bydd Aelod blaenllaw o’r Senedd yn ymateb i’r cynigion newydd i ehangu a diwygio'r Senedd yn ystod prif ddarlith a gynhelir gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd.

Poster for Raymond Clarke Concert 7pm 17/10/23 at Cardiff University Concert Hall

Raymond Clarke

CalendarDydd Mawrth 17 Hydref 2023, 19:00

Rachmaninov Sonata Rhif. 2 yn B fflat leiaf Op. 36 (fersiwn gwreiddiol 1913)

Seminar Ymchwil | Yr Athro David Willis (Coleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen)

CalendarDydd Mawrth 17 Hydref 2023, 13:00

Mapio amrywio daearyddol y Gymraeg drwy gyfryngau cymdeithasol

Photo of child's face in profile in darkness. Child is looking towards the right of the image, towards a source of a light not shown.

Dyfodol Tywyll: Archaeoleg Athronyddol Gobaith

CalendarDydd Mawrth 17 Hydref 2023, 20:30

Darlith Flynyddol y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol yng Nghaerdydd 2023 gan Yr Athro Paul Taylor (Prifysgol Califfornia, Los Angeles)

Will writing webinar 2023

Gweminar ysgrifennu ewyllys

CalendarDydd Iau 19 Hydref 2023, 14:00

Mae'r sesiwn ymarferol hon yn egluro llawer o'r ystyriaethau sy'n gysylltiedig ag ysgrifennu Ewyllys a chynllunio cyllid, gan gwmpasu cynllunio ystadau, cyngor treth etifeddiant, a'i nod yw ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

AI

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast – Symleiddio AI

CalendarDydd Iau 19 Hydref 2023, 08:30

Cymwysiadau Go Iawn ar gyfer Eich Busnes

Gadewch i ni archwilio lles!

CalendarDydd Iau 26 Hydref 2023, 14:30

I ddathlu Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol eleni, dewch i ddarganfod sut mae'r gwyddorau cymdeithasol yn cefnogi lles gydol oes.

Cerdded, beicio ac olwyno ar gyfer teithiau pwrpasol.

CalendarDydd Iau 26 Hydref 2023-Dydd Gwener 10 Tachwedd 2023

Mae’r digwyddiad rhyngweithiol hwyliog hwn yn annog teuluoedd i feddwl am deithio llesol fel opsiwn ar gyfer teithiau byrrach.

Dathlu Lles Gydol Oes yng Nghymru

CalendarDydd Iau 26 Hydref 2023, 16:00

Dathlu Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol 2023 wrth i ni gyflwyno trafodaeth banel gyfareddol ar Les Gydol Oes yng Nghymru.

Dod Adref: Rhannu Straeon Iechyd Meddwl Cyn-filwyr 

CalendarDydd Iau 9 Tachwedd 2023-Dydd Sadwrn 18 Tachwedd 2023

Mae Dod Adref yn arddangosfa profiadau bywyd sy'n cael eu hadrodd ar ffurf comic a chartŵn unigryw wedi'i gynhyrchu gan gyn-filwyr ar y cyd ag ymarferwyr profiadau bywyd, gweithwyr proffesiynol yn sector y celfyddydau ac ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd. 

An image of animal art

Celf Anifeiliaid Oes y Cerrig  

CalendarDydd Sadwrn 11 Tachwedd 2023, 10:00

Sut a pham oedd pobl yn creu celf anifeiliaid yn oes y cerrig?

Pursuing Net Zero with alternative fuels

Ar drywydd Sero Net gyda thanwydd amgen

CalendarDydd Iau 16 Tachwedd 2023, 14:00

Mae datblygiadau technolegol sy'n ein galluogi i ddefnyddio ffynonellau ynni carbon isel yn hanfodol os ydym am gyflawni sero carbon. Clywch sut mae cydweithio â diwydiant yn dod â’r datblygiad technolegol hwn yn nes at y farchnad a’r defnyddiwr.

Science in Health Public Lecture series logo

Gadewch i ni siarad am gig sydd wedi ei dyfu mewn labordy: myfyrdodau ar wleidyddiaeth gymdeithasol tyfu cig yn y modd hwn

CalendarDydd Iau 16 Tachwedd 2023, 19:00

Darlith gan Dr Neil Stephens, Prifysgol Birmingham (ar y cyd â Pharc Geneteg Cymru)