Ewch i’r prif gynnwys

Themâu ymchwil

Ein nod yw datblygu ein hymchwil sy'n arwain y byd, gan gyflawni rhagoriaeth yn y ddisgyblaeth a nodwedd ryngddisgyblaethol, cynyddu ein proffil rhyngwladol a chreu traweffaith yn fyd-eang.

Er mwyn gwireddu’r uchelgais ymchwil hwn mae Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd wedi strwythuro ei ymchwil o amgylch pum prif thema eang gyda thystiolaeth o ragoriaeth sylfaenol:

Biological samples

Biosystemau integreiddiol

I gyflwyno arloesi dan arweiniad ymchwil ar draws yr holl wyddorau bywyd (‘moleciwlau i’r biosffer’) drwy wyddor integreiddiol sy’n gwneud gwahaniaeth diriaethol i’n gymdeithas a’r blaned

DNA Sequencing

Canser

Deall sail moleciwlaidd, diagnosis, atal a thriniaeth canser, a’i drosi yn ofal ac iachâd gwell ar gyfer cleifion canser.

Petri dish

Imiwnoleg, Heintiau a Llid

Ein huchelgais i gyflwyno manteision cyhoeddus a chleifion drwy adnabod yr achosion o glefyd a strategaethau triniaeth newydd.

Magnetic Resonance Imaging MRI

Y meddwl, yr ymennydd, a niwrowyddorau

Ein nod yw gweithredu piblinellau drosiadol ‘synaps i gymdeithas’ i gyflwyno rhaglen ymchwil integredig a chanolbwyntio strategol.

Medical results and stethoscope

Iechyd y boblogaeth

Hybu iechyd a lles drwy geisio mynd i’r afael â’r materion iechyd cyhoeddus mawr yng nghymdeithas heddiw.

Bwriad y themâu yw cefnogi amcanion strategaeth y Brifysgol Y Ffordd Ymlaen 2012-2017. Y rhain fydd prif ysgogwyr ymchwil, a byddant yn hwyluso datblygu ac integreiddio ymchwil ar draws sbectrwm llawn gweithgareddau’r Coleg.

Bydd y themâu yn:

 • galluogi’r Coleg i ddatblygu màs critigol, cydlyniad a graddfa
 • darparu rhagoriaeth ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau ymchwil y Coleg
 • nodi, adeiladu a chefnogi cydweithio rhyng-Golegol a mewn-Golegol
 • meithrin ymchwil lle mae gan y Coleg botensial i fod yn flaenllaw yn fyd-eang
 • nodi a datblygu synergeddau ymchwil rhyngddisgyblaethol
 • cynorthwyo datblygu a gwella cysylltiadau rhyngwladol
 • hwyluso ymgysylltu gwell gyda chyllidwyr allanol
 • darparu ffocws wrth fynd ar drywydd strategaeth ‘Ffordd Ymlaen’ Prifysgol Caerdydd.

Arweinwyr themâu

Mae gan bob thema ‘Arweinydd’ sy’n goruchwylio wedi’i benodi gan Ddeon Ymchwil y Coleg.

 • Biosystemau Integreiddiol - Yr Athro Peter Kille (Ysgol y Biowyddorau)
 • Y meddwl, yr Ymennydd, a Niwrowyddorau - Yr Athro Jeremy Hall (Ysgol Seicoleg)
 • Heintiau, Llid ac Imiwnedd - Yr Athro Simon Jones (Ysgol Meddygaeth)
 • Canser - Yr Athro John Chester (Ysgol Meddygaeth)
 • Iechyd y Boblogaeth - Yr Athro Shantini Paranjothy (Ysgol Meddygaeth)